Forsvarssjefen med på å kåre årets leder i politiet

Arets leder nominer din kandidat na

Årets leder kåres nå for sjette gang. Interessen for prisen har vært stigende, og i fjor kom det inn 65 nominasjoner. Nominer din kandidat i dag!

Nytt medlem av juryen for i år er forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som både har bred ledererfaring og også har skrevet boken Jegerånden - å lede i fred, krise og krig.

I tillegg er politidirektør Benedicte Bjørnland, BI-professor Linda Lai og namsfogd Lillian Bersaas Borge (NPL i Parat) fortsatt med i juryen, og ny forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund er også med fra i år.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er med i juryen som skal kåre årets leder i politiet.

Foto: Forsvaret

Formål

Vi vet at det er mange dyktige ledere i politiet som gjennom året har gjort en utmerket jobb. Vi ønsker derfor å finne de lederne som har utmerket seg ved sitt lederskap gjennom dette året, og håper dere vil hjelpe oss med det. Det er dere som best kjenner de lederne som gjør en god jobb!

Denne prisen har som formål å fremme godt lederskap på alle nivåer i politiet.

Målgruppe

Målgruppen er ledere på alle nivå i politiet, uavhengig av fagforeningsbakgrunn, og om kandidaten har sivil-, jurist- eller politibakgrunn.

Det viktigste er at kandidaten er en god representant for ledere i norsk politi.

Hvordan nominerer jeg min kandidat?

Send en e-post til aretsleder@pf.no der du forteller hvem kandidaten er og hvorfor du synes vedkommende fortjener prisen. Vi setter stor pris på om du også setter inn stilling, distrikt og alder på din kandidat.

Beskriv hvordan kandidaten oppfyller kriteriene, og send e-posten til juryen.

Alle kan nominere, alene eller sammen med andre. Det viktigste er at du/dere gjennom nominasjonen beskriver for juryen hvorfor nettopp denne kandidaten fortjener prisen som Årets leder i politiet 2022. Bruk gjerne kriteriene for å beskrive hvorfor nettopp din kandidat fortjener prisen Årets leder i politiet. Nominasjonen er grunnlaget for vurderingen i juryen, så denne bør være god.

Det er ingenting i veien for å foreslå kandidater som har vært nominert tidligere.

Kriterier for årets leder i politiet

 • Setter klare mål, har god gjennomføringsevne, og legger til rette for å motivere og utvikle gode fagmiljø.
 • Er en god rollemodell for sine ansatte, og skaper tillit og et godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte.
 • Fremstår med høy faglig og etisk standard, med stor grad av integritet og åpenhet.
 • Har gode samarbeidsevner, og setter publikum i fokus.
 • Er en kreativ og framtidsrettet person som skaper gode resultater i samhandling med andre.

Jury med høy lederfaglig kompetanse

Det er satt sammen en faglig god jury som skal vurdere de innsendte bidragene, og som får den vanskelige oppgaven det er å velge ut den som kåres til «Årets leder» i oktober.

Juryen er helt suveren, og deres avgjørelse er endelig.

Juryen består av:

 • Benedicte Bjørnland, politidirektør
 • Linda Lai, professor i ledelse, BI
 • Eirik Kristoffersen, forsvarssjef
 • Unn Alma Skatvold, forbundsleder, Politiets Fellesforbund
 • Lillian Bersaas Borge, namsfogd i Vest (NPL i Parat)

Alle som blir foreslått får en tilbakemelding om at de er nominert, og det i seg selv er en god tilbakemelding til din leder.

Vi håper du/dere vil være med å kåre årets leder i politiet!

Fristen for nominering er 16. september 2022.

Tidligere vinnere

 • 2017: Geir Solem, Øst politidistrikt
 • 2018: Grete Metlid, Oslo politidistrikt
 • 2019: Øyvind Verpeide, Møre og Romsdal politidistrikt
 • 2020: Eli Fryjordet, Øst politidistrikt
 • 2021: Espen Andreassen, Sør-Øst politidistrikt