Overtidsbruk som bekymrer

Rade ankomstsenter

Forbundsleder Unn Alma Skatvold (t.v.) er bekymret over overtidsbruken ved mottakssenteret i Råde. Hun besøkte senteret i mars, sammen med (videre f.v.) Åsbjørg Gussgard, lokallagsleder i PF PU; Espen Orud, lokallagsleder i PF Øst; og forhandlingssjef Roar Fosse.

TV 2 hadde i helgen en sak om skyhøy overtidsbruk ved Politiets utlendingsenhets mottakssenter i Råde. Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, mener overtidsbruken viser hvor sårbar situasjon dagens politi er i.

– Det er uholdbart at mange ansatte må jobbe både opp mot og over 300 timer overtid i løpet av to måneder for at politiet skal være i stand til å utføre samfunnsoppdraget sitt i tråd med bestilling og forventning fra politikere og innbyggere. Slik kan vi ikke ha det, innleder forbundslederen i Politiets Fellesforbund.

Unntakstilstand den nye hverdagen

Flyktningstrømmer, pandemi og økt grensekontroll har gjort at unntakstilstand har blitt den nye hverdagen for dagens politi. Det er en situasjon Unn Alma Skatvold ikke er komfortabel med:

– Politiets utlendingsenhet mangler folk etter kraftige kutt i bemanningen, og mye spesialkompetanse sitter på veldig få hender. Når det da kommer en særlig utfordrende situasjon som krever rask og effektiv handling, så er det dessverre slik at det kan bli ekstreme arbeidsmengder på mange av våre medlemmer. Mannskaper både fra Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt har blitt beordret til mottakssenteret i Råde for å avhjelpe situasjonen, men i bunn og grunn handler dette om at politiet må ha en langt mer robust grunnbemanning for å stå rustet til å takle slike utfordringer, sier hun.

30 000 timer overtid

379 timer overtid i løpet av to måneder er «rekorden» ved mottakssenteret i Råde, men også en rekke andre – både politiansatte og sivilt ansatte – har vært nødt til å ta på seg en betydelig overtidsbyrde for å få kabalen til å gå opp. Mens sivilt ansatte i løpet av et år kan forhandle seg fram til å jobbe 300 timer overtid på årsbasis, så finnes ikke slike regler for politiansatte:

– Dette fører til et stort antall unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i politiet, og dette er ingen situasjon vi i Politiets Fellesforbund synes er akseptabel. Når man får vite at det på bare to måneder er forbrukt hele 30 000 timer overtid (gjelder ikke bare Råde, men også andre nødvendige lokasjoner og tjenester som har vært i drift), så sier det seg selv at dette ikke er holdbart i lengden. Når det er sagt, så har den gedigne tilleggsjobben ved mottakssenteret i Råde gjort at registreringen av 15 000 asylsøkere har forløpt på en imponerende måte. Så all honnør og en stor takk til alle dem som har stått på, men vår jobb er å si fra FØR folk blir syke eller ikke orker mer. Poenget med arbeidsmiljøloven er jo at det skal settes begrensninger før folk blir syke eller ikke orker mer, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund.

Sjefen for Politiets utlendingsenhet, Arne Jørgen Olafsen, har for øvrig selv anmeldt brudd på arbeidsmiljøloven til Arbeidstilsynet med tanke på den tvilsomme overtidsrekorden på 379 timer i løpet av to måneder.

– Det har vært et enormt politisk press på hvor mange vi skulle klare å registrere per dag, og det har krevd en ekstra innsats fra mange av våre mannskaper, sier Åsbjørg Gussgard, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund PU.