– Målet er et helhetlig, klart og tydelig gradssystem

IMG 9661 1

Lederkontaktene på sin faste vårsamling.

Lederkontaktene i Politiets Fellesforbund har gitt innspill om nytt gradssystem for politiet. – Bakgrunnen er en krevende sak for etaten helt tilbake til 2017. Dette arbeidet er derfor viktig, sier Lars Reiersen, leder av PF Politilederne.

Hvert lokallag i Politiets Fellesforbund har en lederkontakt som jobber for å ivareta medlemmene i lokallaget som har lederstillinger. Nylig deltok alle lederkontaktene på sin faste vårsamling. Et av hovedtemaene var den pågående gjennomgangen av gradssystemet i politiet, utløst av den såkalte stillingskodesaken.

– Det er viktig for oss å få innspill fra lederkontaktene og høre hvilke forventninger de og lederne ute i etaten har til det arbeidet som nå er i gang. Vårt klare mål er et gradssystem som er klart og tydelig og som fungerer likt på tvers av distrikter og særorgan, sier Reiersen.

Han påpeker at intensjonen med dette arbeidet er å få på plass et gradssystem som er helt tydelig på hvor grensen for særalder går.

– For Politiets Fellesforbund er det også et mål at grader/stillingskoder i større grad skal tydeliggjøre ledernivå og innhold i stillingen, slår utvalgslederen fast.

Lønn og pensjonsreform også temaer

Lederkontaktene gikk også gjennom andre aktuelle saker, som lønnsoppgjøret, arbeidet med pensjonsreformen, og eventuelle endringer i utvalgsstrukturen i Politiets Fellesforbund. I tillegg var det åpent for å ta opp lokale saker, for å få innspill og se om lignende utfordringer finnes i andre distrikt og organ.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)
PFPL-leder Lars Reiersen under samling for lederkontaktene i april 2022

En fornøyd PFPL-leder under samlingen.

– Etter to år med mange digitale samlinger er det godt at vi nå mer regelmessig møtes fysisk. Det gjør det enklere å få til gode diskusjoner, lære av hverandre, og rett og slett bli bedre kjent, sier Lars Reiersen.

Ivaretagelse av ledermedlemmene

PF Politilederne skal arbeide for at ledermedlemmene i større grad blir ivaretatt med hensyn til de særlige utfordringene de har som ledere i politi- og lensmannsetaten.

– God ledelse i politiet er viktig. Derfor jobber Politiets Fellesforbund for å ivareta også lederne i etaten, slik at de får nødvendig kompetanse og mulighet for erfaringsutveksling, sier utvalgslederen.