Tillitsverv i 20 år

Vegar Monsvoll i mars 2022

Vegar Monsvoll er den første med sivil bakgrunn som har oppnådd å bli forbundsnestleder i Politiets Fellesforbund. I mer enn 20 år har han vært tillitsvalgt, og de siste ti årene som sentralt tillitsvalgt har han fartet landet rundt for å tilegne seg kunnskap og for å formidle kunnskap.

– Å jobbe i Politiets Fellesforbund er en livsstil, og jeg brenner for å jobbe for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår!

Vegar Monsvoll er 49 år gammel, bosatt i Trondheim og er gift med Mena. Sammen har de tre barn i alderen 16 til 26 år. Trønderen er glad i musikk (rock), liker å lese (krim) og er lidenskapelig opptatt av engelsk fotball (Liverpool). Han mener selv å ha tre grunnpilarer i livet:

  1. Familie
  2. Jobb
  3. Venner

– Å ha det bra med familie og venner er en forutsetning for å kunne gjøre det bra i jobbsammenheng. Jeg har god støtte hjemmefra, føler at jeg har en god balanse i livet og elsker å jobbe for medlemmene av Politiets Fellesforbund, innleder trønderen.

Den første

Aldri tidligere har en sivilt ansatt innen politiet nådd så høyt som til å bli forbundsnestleder i Politiets Fellesforbund. Vegar Monsvoll medgir at han synes det er stort:

– Jeg er stolt over å ha fått denne muligheten. Jeg har gått gradene innen organisasjonsarbeid og har hatt verv siden jeg begynte som arrestforvarer i Trondheim i desember 2000. Jeg har hele tiden vært opptatt av at Politiets Fellesforbund skal være et trygt og godt hjem for alle medlemmer – også for dem som ikke har politiutdannelse. Og der føler jeg at vi har lykkes. Det hersker stor samarbeidsvilje og respekt på tvers av yrkesgrensene blant Politiets Fellesforbunds medlemmer, og jeg er opptatt av at dette skal vedvare og utvikles videre, sier han.

Siden høsten 2017 har han ukependlet, fra hjemmet i Flatåsen til jobben i Politiets Fellesforbund i Nydalen i Oslo.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Sigve Bolstad Og Vegar Monsvoll

Vegar Monsvoll sammen med tidligere forbundsleder Sigve Bolstad.

Landet rundt

Vegar Monsvoll er i sitt ess når han drar landet rundt for å møte enkeltmedlemmer og lokallag. Han er svært opptatt av å møte medlemmene på hjemmebane og ved selvsyn få et innblikk i arbeidshverdag og utfordringer. Han har besøkt samtlige lokallag opptil flere ganger:

– For meg er det svært viktig å møte folk og få en best mulig forståelse for deres utfordringer i arbeidshverdagen. Politiets Fellesforbund er til for medlemmene, og jeg synes at vi har et fantastisk bra lokalt apparat rundt om i landet. Det har jeg alltid i tankene, fortsetter Monsvoll.

Politireform, risikokamp og pandemi

Gjennom mer enn 20 år som tillitsvalgt er han vant til at det stormer:

– Jeg lærte mye av politireformen. Den var både langvarig og krevende. Og det er klart at pandemien var en vekker: Man måtte i stor grad forholde seg til digitale møteplasser, og det var uvant – særlig for en sosial og utadvendt fyr som meg. Jeg minnes også risikokampen i 2009 – med medlemsmarsj til Stortinget og stor medieoppmerksomhet. Jeg føler at Politiets Fellesforbund kom styrket ut av den hendelsen. Jeg føler videre at Politiets Fellesforbund har utviklet seg mye med tanke på å jobbe riktig rent strategisk for å gjennomføre landsmøtevedtak de siste årene, sier Monsvoll.

Tett på i forhandlingene

Vegar Monsvoll har de tre siste årene vært med i forhandlingsutvalget til Unio stat. Han er en av dem som sitter tettest på og er svært spent på hva som blir utfallet av årets lønnsforhandlinger:

– Jeg kan ikke uttale meg om de pågående forhandlingene, men jeg brenner til enhver tid for karrieremuligheter og lønnsvilkår for alle medlemmer. Og en av kampsakene for meg framover vil være pensjon. Det er et svært viktig tema for mange av våre medlemmer, og der trengs det en rekke avklaringer. Der skal Politiets Fellesforbund være tett på, lover han.

Ypperlig samarbeid

Vegar Monsvoll er svært fornøyd med hvordan samarbeidet med forbundsleder Unn Alma Skatvold fungerer:

– Som forbundsnestleder vil jeg jo sette mitt eget preg på rollen, men en av mine viktigste oppgaver er å underbygge forbundslederen på en best mulig måte. Vi har en ærlig, åpen og direkte dialog. Det er konstruktive tilbakemeldinger. Vi har et meget godt samarbeid, understreker han.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Vegar og Unn Alma etter valg av ny forbundsledelse

Vegar Monsvoll sammen med forbundsleder Unn Alma Skatvold rett etter at de begge ble valgt.

Veldig motivert

Foreløpig er Vegar Monsvoll forbundsnestleder fram til landsmøtet i Sandefjord til høsten, og han er spent på hva som skjer etterpå:

– Jeg er selvfølgelig svært motivert for å fortsette, men det er opp til landsmøtet å avklare. Jeg brenner for Politiets Fellesforbund og medlemmene våre. Jobben har blitt en livsstil, en sunn en, humrer han.