Skatvold ny forbundsleder

Unn Alma Skatvold #04

– Vi skal fortsette å være den største og beste fagforeningen i politiet, sier Unn Alma Skatvold.

Unn Alma Skatvold ble i dag valgt som ny leder av Politiets Fellesforbund. Vegar Monsvoll er ny nestleder.

– Jeg er utrolig stolt, glad og spent, samtidig som jeg kjenner på at det er et stort og krevende ansvar å være leder for den største fagforeningen i politiet, som også er en av de mektigste i Norge. Jeg ser virkelig frem til å ta fatt og jeg kommer til å jobbe hardt for å nå målene våre og møte de forventningene som ligger til en slik rolle. Politiets Fellesforbund skal bli enda tydeligere, sier Skatvold.

Hun har vært nestleder i Politiets Fellesforbund siden 2013 og fungerende forbundsleder siden Sigve Bolstad gikk av 1. mars. I dag ble hun valgt som ny leder av et enstemmig forbundsstyre, mens Vegar Monsvoll trer inn i nestledervervet. Monsvoll har vært leder for sivilutvalget i Politiets Fellesforbund siden 2012.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

IMG 8774 1

Skatvold (stående) under avtakkingen av Sigve Bolstad som forbundsleder.

– I løpet av de nesten ni årene som nestleder har jeg lært utrolig mye, av Sigve, men også i møte med dyktige tillitsvalgte og ikke minst medlemmene våre. Disse nyttige erfaringene tar jeg med meg videre, samtidig som jeg har noen nye ideer og tanker om hvordan vi kan videreutvikle Politiets Fellesforbund. Vi skal fortsette å være den største og beste fagforeningen i politiet, sier den ferske forbundslederen.

Krevende saker både i Norge og internasjonalt

Unn Alma Skatvold legger ikke skjul på at det blir mange krevende saker i tiden fremover.

– Vi står overfor en del utfordringer i store enkeltsaker. Arbeidstidsbestemmelsene, pensjon og særalder, nytt lønnssystem, sikkerhet for sivile i politiet, fremtidens politi, utdanning og profesjon og ikke minst vårens tariffoppgjør – for å nevne noe, sier Skatvold.

Forbundslederen er også sterkt engasjert i internasjonalt fagforeningsarbeid. Hun er visepresident i European Confederation of Police (EuroCOP), samarbeidsorganisasjonen for politiforbund fra ulike land i Europa.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Unn Alma Skatvold velges som ny første visepresident i EuroCOP

Skatvold blir valgt som første visepresident i EuroCOP, i november 2020.

Foto: Sigve Bolstad

– Det er viktig å være aktivt til stede i internasjonalt fagforeningsarbeid. Verden kommer stadig nærmere. Vi kan lære av andre land og vi har også med noen erfaringer og modeller fra Norge og Norden som vil være nyttige for andre land å få kjennskap til. Å delta i europeisk samarbeid er i tillegg viktig for at vi fra norsk side kan jobbe for gjennomslag for våre viktige saker i Europa, sier Unn Alma Skatvold.

Hun er opptatt av at Politiets Fellesforbund skal være en attraktiv fagforening, også for fremtidens arbeidstakere.

– Vi er et ambisiøst forbund som tenker langsiktig. Det er viktig at vi tar innover oss endringer i samfunnet og hvordan vi blant annet kan møte nye medlemsgrupper med ny kompetanse. Forventningene og kravene til et fagforeningsmedlemskap vil ikke bli noe mindre med årene. Vi skal alltid være i ryggen på medlemmene våre, sier Skatvold.

Vil være tett på de tillitsvalgte

Forbundslederen mener forbundet er godt rustet for fremtiden.

– Vi vil fortsette å sende ut medlemsundersøkelsen annethvert år. Slik kan vi justere retning, forbedre og utvikle oss. I tillegg har vi et fantastisk dyktig forbundskontor i Nydalen og et omfattende tillitsvalgtapparat. Politiets Fellesforbund er helt avhengig av de tillitsvalgte sin innsats. Det er de lokale tillitsvalgte som er de som hovedsakelig gjør jobben opp mot det enkelte medlem. For oss er det viktig å være tett på de tillitsvalgte. De kan gi oss som sitter sentralt et godt bilde på hvordan medlemmene har det og hva de forventer, sier Unn Alma Skatvold.

Selv om ideene og tankene om fremtiden er mange, så er det en ting som ikke endrer seg.

– Våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave. Vi skal fortsette å være en sentral premissleverandør i kriminalpolitikken og sette dagsorden. Samtidig som vi skal hegne om Politiets Fellesforbunds kjerneverdier; samhold, engasjement, mot og ansvar, sier Skatvold entusiastisk.

Unn Alma Skatvold er Politiets Fellesforbund sin aller første kvinnelige leder. Det markerer vi med en egen podkast-episode som publiseres i forbindelse med kvinnedagen 8. mars.

Vegar og Unn Alma etter valg av ny forbundsledelse

Vegar Monsvoll og Unn Alma Skatvold er valgt til henholdsvis ny nestleder og ny leder av Politiets Fellesforbund.