Vil fortsette å løfte frem sivile

Øyunn Myklestul-Jensen, leder av sivilutvalget

Fremtidens Politiets Fellesforbund var hovedtema da sivile kontaktpersoner nylig hadde samling i Oslo. – Vi skal fortsette å løfte frem politiansatte med sivil bakgrunn, sier nyvalgt sivilutvalgsleder Øyunn Myklestul-Jensen.

Hun har sittet i utvalget siden 2017, men har overtatt ledervervet etter Vegar Monsvoll som for kort tid siden ble valgt som nestleder i Politiets Fellesforbund.

– Jeg kjenner på en utrolig ydmykhet over å ha blitt valgt til leder av sivilutvalget i den aller beste fagforeningen. Nå gleder jeg meg til å ta skikkelig fatt på arbeidet. Heldigvis har jeg med meg den dyktige gjengen i utvalget, Guro Volden og Arsim Ajeti. I tillegg har vi alle de flinke sivile kontaktpersonene og ikke minst forbundskontoret, sier Myklestul-Jensen engasjert.

Gode innspill fra lokale kontakter

Øyunn Myklestul-Jensen hadde kun vært utvalgsleder et par dager før hun fikk ansvaret for den årlige vårsamlingen for de sivile kontaktpersonene. Lønn, arbeidstid og fremtidens Politiets Fellesforbund var temaene på samlingen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)
Sivile kontaktpersoner var 2022

Sivile kontaktpersoner i Politiets Fellesforbund under vårsamlingen.

– Det er mye som skjer og vi har mange viktige saker som vi jobber med. Når det gjelder fremtidens Politiets Fellesforbund og hvordan vi som fagforening best mulig kan ivareta alle våre medlemsgrupper, så fikk vi en nyttig diskusjon og mange gode innspill fra våre engasjerte utvalgskontakter. Disse innspillene vil danne grunnlaget for det videre arbeidet frem mot landsmøtet i november, sier Myklestul-Jensen.

Bedre og tryggere arbeidshverdag

Sikkerhetsrutinene for sivilt ansatte er også et tema som utvalget har hatt høyt oppe på agendaen.

– Vi har jobbet iherdig for å få på plass nasjonale tiltak for å bedre sikkerheten til de sivilt ansatte i politiet. Dette skal ikke være et valgfag man kan velge å utsette. Heldigvis ser vi nå en veldig positiv utvikling i distriktene, det er forbedring av sikkerhetsutstyr og et større fokus på rutiner, sier utvalgslederen.

Hun har et genuint ønske om å gjøre arbeidshverdagen til de sivilt ansatte i politiet bedre.

– Sivilt ansatte i politiet er en viktig gruppe for Politiets Fellesforbund. Vi jobber med mange store saker som har betydning for våre sivile medlemmer, blant annet hovedlønnsprosessen, fremtidens innkreving og prosjekt passkjøretøy. I tillegg står vi nå i en krevende situasjon med flyktningstrømmen fra Ukraina. Det jobbes på spreng med registrering av alle flyktningene. Jeg er imponert over innsatsen. Vår oppgave som fagforening blir å følge opp medlemmene så godt vi kan, sier Øyunn Myklestul-Jensen.