Tid for å kåre årets leder i politiet 2021

Utdeling av Årets leder i politiet i 2020.

Utdeling av Årets leder i politiet i 2020.

Årets leder kåres nå for femte gang. Nominer din kandidat i dag.

Interessen for prisen har vært stigende, og i fjor var det ny rekord med hele 82 nominasjoner.

Formål

Vi vet at det er mange dyktige ledere i politiet som gjennom året har gjort en utmerket jobb! Vi ønsker derfor å finne de lederne som har utmerket seg ved sitt lederskap gjennom dette året, og håper dere vil hjelpe oss med det. Det er dere som best kjenner de lederne som gjør en god jobb!

Denne prisen har som formål å fremme godt lederskap på alle nivåer i politiet!

Målgruppe

Målgruppen er ledere på alle nivå i politiet, uavhengig av fagforeningsbakgrunn, og om kandidaten har sivil-, jurist- eller politibakgrunn.

Det viktigste er at kandidaten er en god representant for ledere i norsk politi!

Hvordan nominerer jeg min kandidat?

Send en e-post til aretsleder@pf.no der du forteller hvem kandidaten er og hvorfor du synes han/hun fortjener prisen. Vi setter stor pris på om du også setter inn stilling, distrikt og alder!

Beskriv hvordan kandidaten oppfyller kriteriene, og send e-posten til juryen.

Alle kan nominere, alene eller sammen med andre! Det viktigste er at du/dere gjennom nominasjonen beskriver for juryen hvorfor nettopp denne kandidaten fortjener prisen som Årets leder i politiet 2021. Bruk gjerne kriteriene for å beskrive hvorfor nettopp din kandidat fortjener prisen Årets leder i politiet. Nominasjonen er grunnlaget for vurderingen i juryen, så denne bør være god.

Det er ingenting i veien for å foreslå kandidater som har vært nominert tidligere!

Kriterier for årets leder i politiet

  • Setter klare mål, har god gjennomføringsevne, og legger til rette for å motivere og utvikle gode fagmiljø.
  • Er en god rollemodell for sine ansatte, og skaper tillit og et godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte.
  • Fremstår med høy faglig og etisk standard, med stor grad av integritet og åpenhet.
  • Har gode samarbeidsevner, og setter publikum i fokus.
  • Er en kreativ og framtidsrettet person som skaper gode resultater i samhandling med andre.

Jury med høy lederfaglig kompetanse

Det er satt sammen en faglig god jury som skal vurdere de innsendte bidragene, og som får den vanskelige oppgaven det er å velge ut den som kåres til «Årets leder» i oktober.

Juryen er helt suveren, og deres avgjørelse er endelig!

Juryen består av:

  • Benedicte Bjørnland, politidirektør
  • Linda Lai, professor i ledelse, BI
  • Hans Sverre Sjøvold, sjef PST
  • Sigve Bolstad, forbundsleder PF
  • Lillian Bersaas Borge, namsfogd i Vest (NPL i Parat)

Alle som blir foreslått får en tilbakemelding om at de er nominert, og det i seg selv er en god tilbakemelding til din leder.

Vi håper du/dere vil være med å kåre årets leder i politiet!

Fristen for nominering er 1. oktober 2021.

Tidligere vinnere