La planer for viktig arbeid i 2022

Unn Alma Skatvold lokallagsledersamling 2022

Forbundsleder Unn Alma Skatvold under lokallagsledersamlingen.

– Endelig er vi samlet her i Tromsø, sa Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, da hun åpnet samlingen hvor over 30 engasjerte topptillitsvalgte delte erfaringer og staket ut kursen for de neste månedene.

Politiets Fellesforbund skulle opprinnelig gjennomføre landsmøte i Tromsø i 2020, så ble det utsatt til 2021, før det ble flyttet til Gardermoen. Nå ble det omsider mulig å samles i Tromsø, denne gang for lokallagsledere, forbundsstyre og andre topptillitsvalgte.

Dette var Skatvolds første samling som forbundsleder. Hun er Politiets Fellesforbunds første kvinnelige leder, mens ny nestleder Vegar Monsvoll er første tillitsvalgt med politisivil bakgrunn inn i forbundsledelsen. Skatvold har tydelige tanker og ambisjoner for Politiets Fellesforbund.

– Jeg vil igjen takke for tilliten. Jeg ser fram til disse åtte månedene fram til landsmøtet i Sandefjord, og gleder meg til å utvikle Politiets Fellesforbund videre sammen med alle de dyktige folkene i hele forbundet, sier Skatvold.

Forankring av strategiske prioriteringer

Det ble diskutert mange viktige saker under samlingen, og samlingen la mye av grunnlaget for viktige forhandlinger i 2022 både på lønn, arbeidstid og pensjon. I år er det hovedtariffoppgjør, hovedavtalen skal forhandles, det jobbes videre med framtidens pensjonsordninger og særalder og med gradssystemet, og det kan bli reforhandling av avtalen om arbeidstidsbestemmelsene.

– Arbeidet for lønn, stillingsvern og arbeidstid går aldri av moten, slo forhandlingssjef Roar Fosse fast.

Ferske forskningsfunn presentert

Arbeidstidsbestemmelsene i politi- og lensmannsetaten (ATB) er særavtalen om arbeidstid og arbeidsvilkår i etaten. Politiets Fellesforbund jobber for en avtale som fungerer for våre medlemmer og som etterleves korrekt, og i påvente av eventuell reforhandling ble ATB et sentralt tema under samlingen.

Christin T. Wathne fra Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet innledet om forskningsfunn om ATB og om hvordan både endringer i lovverk og digitalisering påvirker. Wathne jobber blant annet med medbestemmelsesbarometeret.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)
Ole Tom Fossnes tildelt hederstegn

Ole Tom Fossnes ble på landsmøte 2020 tildelt hederstegn, som ble delt ut under lokallagsledersamlingen i Tromsø.

Det gjenstår også forhandlinger om pensjon for ansatte med særaldersgrense. – Vi skal sikre en god pensjon for alle våre medlemmer, også alle med særaldersgrenser. Det er en del av medlemmenes livslønn, sier Fosse.

Andre aktuelle saker ble også diskutert, inkludert forberedelser til vårens hovedtariffoppgjør med eventuelt nytt lønnssystem og med konfliktberedskap.

Politiets Fellesforbund gjør en forskjell

– Vi må vite hva utfordringene etaten og Politiets Fellesforbund står overfor er, men bruke mest tid på å finne ut hva som er løsningene på de utfordringene, sier Skatvold.

I den forbindelse hadde forbundslederen klare innspill og bestillinger til lokallagene på oppfølging av de viktige sakene.

– Vi er et stort lag i Politiets Fellesforbund, og det er summen av det vi får til sammen som utgjør forskjellen for våre medlemmer. Det gjelder hele veien fra de tillitsvalgte på arbeidsplassene og i lokallagene til forbundsstyre og forbundsledelse. Sammen sikrer vi at Politiets Fellesforbund forblir den største og beste fagforeningen for alle ansatte i politiet, sier forbundslederen.