Tusen takk til alle som svarte på medlemsundersøkelsen!

Unn Alma Skatvold #3

Politiets Fellesforbund gjennomførte i høst en ny medlemsundersøkelse. Hele 1 av 3 medlemmer svarte. – Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen! Vi skal bruke resultatene til å bli en enda bedre fagforening for alle ansatte i politiet, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

De første analysene av undersøkelsen er gjennomført og en rapport med tallene på nasjonalt nivå publiseres nå på pf.no. I tillegg jobber lokallagene med lokal oppfølging ut fra det deres respektive medlemmer har svart.

Alt i alt viser de nasjonale tallene, målt i gjennomsnitt, at resultatene på de fleste områder er på tilnærmet samme nivå som i forrige undersøkelse, selv med svak negativ utvikling – målt i gjennomsnitt – på flere av påstandene. På de fleste spørsmålene er samtidig median (det midterste tallet når alle dataene er sortert i stigende rekkefølge) og typetall (det alternativet som flest respondenter har valgt) på samme nivå som sist.

Gjennomgående tyder undersøkelsen på at Politiets Fellesforbund har omtrent like fornøyde medlemmer nå som i undersøkelsene fra 2018 og 2021. Resultatene viser også at medlemmene har høye forventninger til Politiets Fellesforbund.

– Det at så mange medlemmer har svart på medlemsundersøkelsen gir oss uvurderlig innsikt i hva som er viktigst for våre medlemmer, hva de er fornøyde med og på hvilke områder de er utålmodige etter ytterligere forbedringer, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Tydelige forventninger

– Det er ingen tvil om at politiet stod i en tøff ressurs- og bemanningssituasjon gjennom 2023, en situasjon som fortsetter inn i 2024. Da er det ikke overraskende at medlemmene har enda tydeligere forventninger om at Politiets Fellesforbund jobber for å ivareta dem, noe denne undersøkelsen reflekterer, sier hun.

Skatvold ser det som positivt at medlemmene kommer til Politiets Fellesforbund når de møter utfordringer og en tøff arbeidshverdag.

– Vi har et bredt tillitsvalgtapparat rundt om i hele politi-Norge som står på og er tilgjengelige for våre medlemmer lokalt. Det er de som er tettest på medlemmene og gjør en stor jobb med å bistå medlemmene i det daglige, sier forbundslederen.

Undersøkelsen gir et godt grunnlag for Politiets Fellesforbunds videre arbeid og prioriteringer, både sentralt og lokalt.

– Medlemmene er utålmodige etter at Politiets Fellesforbund leverer resultater som utgjør forskjeller for dem. Og vi er minst like utålmodige etter å levere på det som er viktigst for våre medlemmer, slår Skatvold fast.

Lønns- og arbeidsvilkår viktigst

Blant det medlemmene sier er viktigst for dem er Politiets Fellesforbunds innsats for deres lønns- og arbeidsvilkår, som også er en gjenganger i fritekstsvarene.

– Vi ser at mange trekker fram lønn og pensjon, som begge har vært store og vanskelige saker de siste årene. Derfor skjønner vi at mange er frustrerte, og vi tar til oss alle tilbakemeldinger. Politiets Fellesforbund skal fortsette jobben for best mulig resultat for våre medlemmer og god informasjon etter hvert som ting faller på plass, både når det gjelder lønn, ATB, pensjon og andre saker, sier forbundslederen.

Hun legger til at det på noen områder virker å være litt delte meninger blant medlemmene.

– Vi har over 17 000 medlemmer, som alle nok har litt ulik inngang til hva de forventer av Politiets Fellesforbund. Vi vil alltid jobbe for å finne løsninger som ivaretar alle våre medlemmer best mulig, og over tid gi resultater som alle kan være fornøyde med, enten det handler om lønn, pensjon, informasjon og synlighet i media, kurs og opplæring, eller andre områder av vår virksomhet, sier Skatvold.

– Medlemmene gjør oss bedre

Alle svar og tilbakemeldinger blir gått grundig gjennom og får betydning for arbeidet til Politiets Fellesforbund framover.

– Jeg vil igjen si tusen takk til alle medlemmer som tok seg tid til å svare på medlemsundersøkelsen. Tilbakemeldinger som dette er gull verdt for oss, og viser både hva Politiets Fellesforbund gjør bra i dag og hva vi kan forbedre ytterligere. Tusen takk for at dere bidrar til å gjøre oss bedre!, sier forbundslederen.