Jarle Bjørke er årets leder

IMG 4278 1

Jarle Bjørke fra Vest politidistrikt er kåret til årets leder i politiet 2022.

Årets leder i politiet 2022 er Jarle Bjørke fra Vest politidistrikt. Her kan du også se listen med alle de ti finalistene i kåringen.

Det kom inn totalt 48 nominasjoner til årets leder.

– Årets leder en viktig anerkjennelse av at vi har mange gode ledere i politiet som står på hver dag for å få tjenesten til å gå rundt. Nominasjonene viser at veldig mange ledere gjør langt mer enn lederrollen tilsier, spesielt i forhold til å ta vare på sine ansatte, sier Lars Reiersen, leder av PF Politilederne.

Prisen ble delt ut i Trondheim 11. oktober, under den årlige lederkongressen i politiet.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

IMG 4300 1

Utdeling av prisen for årets leder i politiet. F.v.: Lars Reiersen, leder av PF Politilederne; Benedicte Bjørnland, politidirektør; Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund; Jarle Bjørke; og Kjetil Ravlo, leder av Norges Politilederlag (NPL).

Årets leder i politiet 2022: Begrunnelse

Årets leder i politiet er nominert av sine kolleger og ansatte. Å bli nominert av de man er satt til å lede gjør prisen ekstra verdifull for en leder.

Årets leder ser at ledelse over tid har endret seg fra en mer hierarkisk styring, til oppgaveløsning utført av selvstyrte medarbeidere, med høy grad av selvstendighet og faglig spisskompetanse.

Han fremstår som en leder med svært god relasjonell kompetanse. Han ønsker at medarbeiderne skal utvikle seg, men er tydelig på den enkelte medarbeider også har et selvstendig ansvar for utvikling, individuelt og for enheten.

Årets leder har høy faglig og etisk standard, og innbyr til åpenhet i alle deler av arbeidsplassen.

Han gir sine medarbeidere plass, lytter og inkluderer alle, samtidig som han gir rom for kreativ tenking og innovasjon.

Han gir sine medarbeidere tillit, samtidig som han har klare og tydelige forventninger om hva de skal levere.

Årets leder er en god rollemodell for sine ansatte, og er alltid opptatt av hva han kan gjøre for at medarbeiderne kan gjøre en best mulig jobb. Et typisk spørsmål årets leder stiller til sine ansatte er: «Hva trenger du av meg som leder for å gjøre en bedre jobb?»

Årets leder i politiet 2022 er Jarle Bjørke, seksjonsleder for forebygging i Vest politidistrikt.

Juryen

 • Benedicte Bjørnland, politidirektør
 • Lillian Borge Bersaas, namsfogd
 • Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund
 • Eirik Kristoffersen, forsvarssjef
 • Linda Lai, professor, BI

Finalistene

De 10 kandidatene som gikk videre til finalen var:

 • Grete Winge, 44 år – driftsenhetsleder, felles forebyggende enhet, Sør-Vest politidistrikt
 • Jarle Bjørke, 56 år – seksjonsleder, forebyggende enhet, Vest politidistrikt
 • Tony Andrè Gjerde, 48 år – seksjonsleder, polititjenester, Stranda og Sykkulven, Møre og Romsdal politidistrikt
 • Stine Marie Strømnes, 44 år – avsnittsleder, felles etterforskningsenhet, økonomi og miljø-seksjonen, Øst politidistrikt
 • Gisle Pedersen, 45 år – studieleder, Politihøgskolen
 • May Britt Negård, 52 år – seksjonsleder, teknisk/taktisk spaning, Oslo politidistrikt
 • Trine Berg, 45 år – leder, etterforskningsavdelingen, Tønsberg, Sør-Øst politidistrikt
 • Anne Marit Egenes Zachariassen, 39 år – seksjonsleder, utlendingsforvaltning, Agder politidistrikt
 • Renate Myhre Medby, 46 år – påtaleavsnittsleder for FSI Jour (Felles kriminalenhet), Oslo politidistrikt
 • Monica Mørk Johannesen – tjenesteenhetsleder, Bergen Vest politistasjon, Vest politidistrikt

Tidligere vinnere

 • 2017: Geir Solem, Øst politidistrikt
 • 2018: Grete Lien Metlid, Oslo politidistrikt
 • 2019: Øyvind Verpeide, Møre og Romsdal politidistrikt
 • 2020: Eli Fryjordet, Øst politidistrikt
 • 2021: Espen Andreassen, Sør-Øst politidistrikt