Bedre yrkesskadeerstatning fra i dag

Verdal bilde

Linda Verdal har vært prosjektleder i Politiets Fellesforbund for arbeidet med bedre yrkesskadeerstatning.

– Dette er en viktig dag for våre medlemmer. Nå er ny yrkesskadeerstatning på plass, sier forbundssekretær Linda Verdal.

Fra i dag har ansatte og andre som gjør tjeneste for politiet rett til full erstatning for skader som skjer under pålagt organisert trening.

Linda Verdal har vært prosjektleder i Politiets Fellesforbund for arbeidet med bedre yrkesskadeerstatning, og er svært fornøyd med den nye ordningen og at den nå trer i kraft.

– Dette gir økt trygghet for at innsatspersonell og andre som deltar i politiets øvelsesprogram har nødvendig dekning om skader skulle oppstå. Dermed ser vi nå resultatet av å ha jobbet målrettet med dette gjennom fire år, sier hun.

Tilpasset oppgavene i politiet

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) forklarer i en pressemelding hva den nye ordningen innebærer.

– Vi får nå en mer forutsigbar yrkesskadedekning som er bedre tilpasset oppgavene i politiet. Dette regelverket vil hindre at ansatte i politiet får utfordringer med å få yrkesskadedekning for skader som skyldes operativ trening. Dette har vært ønsket av ansatte i politiet lenge, sier Mehl.

Erstatningsordningen skal fange opp skader som ikke dekkes etter de generelle reglene i yrkesskadeforsikringsloven, og vil dekke skader som skyldes pålagt, organisert trening og testing som inngår i sertifiserings- og vedlikeholdsprogram for innsatspersonell. Den vil også dekke skader som skyldes pålagt organisert trening, kursing eller øvelse på operative politioppgaver som omfatter elementer av maktbruk eller redningstjeneste, eller opptaksprøver for innsatspersonell.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Yrkesskade Foto Torkjell Traedal

– Dette regelverket vil hindre at ansatte i politiet får utfordringer med å få yrkesskadedekning for skader som skyldes operativ trening, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Politiets personell er utsatt for risiko under trening i politioperative disipliner. Trening er nødvendig for å sette politiet i stand til å håndtere risikofylte redningsoppdrag og maktutøvelse i form av for eksempel pågripelse. Det er derfor viktig at vi har fått på plass en erstatningsordning som sikrer erstatning under slik trening, sier Mehl.

– Målrettet arbeid gjennom fire år

Dette er noe Politiets Fellesforbund har jobbet for gjennom fire år. Behovet for en bedre ordning ble også bekreftet av flere trygderettsavgjørelser som ikke godkjente skader under operativ trening som yrkesskade. Det innebar at personell ikke fikk dekket verken behandlingsutgifter eller inntektstap som følge av endrede arbeidsoppgaver, og at man heller ikke fikk menerstatning og i tillegg kunne oppleve en rekke stønadstap etter folketrygdloven.

– Siden dette handler om pålagt trening for å kunne løse politiets samfunnsoppdrag, så vi på dette som helt urimelig. Derfor startet vi et arbeid for å belyse utfordringene, med mål om å få gjort nødvendige endringer i lovverket for å få til en bedre yrkesskadeerstatning, sier Verdal.

Godt fornøyd med resultatet

I perioden Politiets Fellesforbund har jobbet for å få på plass denne lovendringen har det vært flere justis- og beredskapsministre fra ulike partier, og det var den forrige regjeringen som fremmet forslaget om lovendring. Nå er forskriften til lovendringen på plass, og det nye regelverket blir gjeldende fra i dag.

– Vi takker alle som har bidratt inn i dette viktige arbeidet gjennom fire år, både prosjektgruppen, tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund, skadete kolleger som har stått frem med sine historier, våre politiske samarbeidspartnere og Politidirektoratet, sier Verdal.