Økt tillit til politiet, men stor forskjell på by og bygd

Politibil utrykning Oslo vinter

Politibil under utrykning i Oslo.

Foto: Erik Inderhaug

Hele 82 prosent har stor tillit til politiet. Samtidig viser den ferske innbyggerundersøkelsen for 2020 at innbyggerne i de størst kommunene har mye større tillit til politiet enn innbyggerne i små kommuner.

– Politiet har gjennomgående høy tillit i samfunnet, men det er hyggelig å se at man har fått en signifikant oppsving fra året før. Det viser at vi i Norge har et solid, dyktig og meget kompetent politikorps, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Innbyggerundersøkelsen som ble lagt frem av Politidirektoratet i dag viser at 82 prosent har ganske eller svært stor tillit til politiet i 2020, sammenlignet med 79 prosent året før. Oslo, Innlandet og Øst er de politidistriktene med høyest tillit, mens den er lavest i Finnmark.

Bekymret for forskjellen på by og bygd

Forbundslederen synes det er urovekkende at innbyggerne i de minste kommunene har lavest tillit til politiet, mens innbyggerne i de største kommunene har stor tillit.

– Det er bekymringsfullt at det er så stor forskjell på by og land. Et av hovedmålene med nærpolitireformen var å få politiet tettere på innbyggerne der de bor og oppholder seg. Det viser tidligere forskning og flere rapporter at man ikke har klart. Det er vel dette som gjenspeiles i de store sprikene i de ulike kommunene, sier Bolstad.

Styrking av budsjettet vil gi økt tilstedeværelse

Han er svært glad for regjeringens styrking av 2021-budsjettet til politi- og lensmannsetaten.

– Det vil bidra til trygghet for befolkningen og til at politiet kan levere på samfunnsoppdraget gjennom blant annet å øke tilstedeværelsen og ha flere patruljer ute. Å skape trygghet der folk bor og ferdes i det daglige, at politiet tar telefonen når publikum ringer, kommer når det er behov og har nødvendig kapasitet og kompetanse til å løse oppdraget på en god måte, det er helt avgjørende for tilliten, sier Sigve Bolstad.

Folk føler seg trygge

Undersøkelsen viser at 94 prosent av befolkningen føler seg meget eller ganske trygge der de bor og ferdes, på linje med året før. 6 av 10 mener politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp. Dette er seks prosentpoeng flere enn i 2019. I underkant 6 av 10 mener politiet er regelmessig synlig i deres lokalområde. Det er tre prosentpoeng flere enn foregående år.

Politiets håndtering av de ulike kriminalitetstypene er noe sterkere på nesten alle oppgaver sammenlignet med 2019.

Resultatetene påvirket av pandemien

Det er grunn til å tro at resultatene i 2020 kan være påvirket av koronapandemien. Erfaringer fra andre kriser gir holdepunkt for å si at innbyggernes tillit til myndigheter øker i slike situasjoner. Ifølge Kantar, som har gjennomført årets undersøkelse, er det en klar tendens til at innbyggernes tillit til offentlige virksomheter også har økt inneværende år.