Statsbudsjettet

Bekymret for om det blir god nok bemanning

Sigve stortinget

Politiets Fellesforbund er bekymret for om det siste statsbudsjettforslaget til Høyre-regjeringen vil være nok til å opprettholde god nok politibemanning i politidistriktene.

Ved første øyekast ser ikke økningen i budsjettet så verst ut, men vi må se nærmere på hvor mye av pengene som blir spist opp av blant annet pensjonsreformen.

– Noe av det viktigste for oss er politibemanning, og ett av våre to krav inn mot statsbudsjettet er å sikre to politibetjenter per 1000 innbyggere. Vi registrerer at regjeringen foreslår å bevilge 68 millioner kroner til å videreføre 55 årsverk i politiet for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Til tross for de 400 stillingene som ble gjort faste på budsjettet i 2021 og lagt i rammen, og videreføringen av ytterligere 55 årsverk, er vi bekymret for om dette er nok til å opprettholde en forsvarlig politibemanning i politidistriktene, sier forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

Regjeringen presiserer for andre år på rad at disse stillingene skal ut i de geografiske driftsenhetene.

– Vi har en klar forventning til at Politidirektoratet nå følger opp dette og ansetter i faste stillinger. Dette har vært en klar forutsetning for å nå intensjonen med nærpolitireformen, sier Bolstad.

Må satse på etter- og videreutdanning

Politiets Fellesforbund spilte også inn et krav om 57 millioner til å øke kapasiteten på etter- og videreutdanningen på Politihøgskolen, men dette var ikke å gjenfinne i budsjettet.

– Vi har klare forventninger til at den nye regjeringen prioriterer dette for kommende budsjettår, sier Bolstad.