Klare forventninger til ny regjering

Sigve Bolstad og Jonas Gahr Støre i G4

Forbundsleder Sigve Bolstad (t.v.) og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Politiets Fellesforbund har store forventinger til den nye regjeringen. – Nå forventer vi at politireformens viktigste intensjon blir innfridd. Et nærpoliti som er til stede der befolkningen bor, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Regjeringsforhandlingene mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet pågår for fullt i disse dager på Hurdalssjøen hotell.

– Det er spennende tider når ny justispolitikk skal meisles ut. Vi ser frem til et godt samarbeid og en god dialog med den kommende regjeringen. Vi ser frem til at valgløftene innfris, at arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning styrkes, og at Arbeiderpartiet holder løftet om at partene skal sette seg ned for å se på vedtak knyttet til særaldersgrensene, sier forbundslederen.

Politiets Fellesforbund har jobbet intensivt opp mot stortingsvalget.

– Våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave. Vi er opptatt av hvordan vi kan gjøre arbeidsdagen til våre medlemmer bedre. Det er blitt gjort et solid stykke arbeid opp mot stortingsvalget. Vi har blant annet hatt en egen politisk programpakke for å sikre at våre politiske hovedprioriteringer ble gjenspeilt i de ulike partienes partiprogram, sier Bolstad.

9 viktige punkter

På bakgrunn av valgløfter og våre innspill til de ulike partiene, så forventer vi følgende av den nye regjeringen:

  1. Øke ressursene til politidistriktene og øke antall politipatruljer.
  2. Sørge for økt grunnbemanning i norsk politi, og videreføre minimumsmålet om 2 politifolk per 1000 innbyggere.
  3. Etablere et nasjonalt varslingsombud for å sikre et godt og trygt varslervern.
  4. Sikre politiansatte identitetsskjerming under tjenesteøvelsen gjennom lovendring.
  5. Videreføring av etterforskningsløftet ved å sikre at man evner å rekruttere og beholde helt nødvendig etterforskningskompetanse.
  6. Sørge for at fremtidens politi har nok ressurser til å møte fremtidens utfordringer med sin kompetanse og slagkraft.
  7. Styrke etter- og videreutdanningen ved Politihøgskolen.
  8. Gjennomgå Politidirektoratets rolle, med mål om å flytte ressurser og beslutninger ut til distriktene.
  9. Gjennomføre en evaluering av nærpolitireformen.

Godt samarbeid

Sigve Bolstad ser frem til samarbeid med ny regjering, samtidig som han skryter av den avtroppende.

– Det er ingen tvil om den borgerlige regjeringen har løftet norsk politi til et nytt nivå. Vi har blitt lyttet til i mange av våre viktigste saker. Justisfeltet har fått mer penger, kompetansemiljøene er blitt styrket, den spisse beredskapen er nå i verdensklasse og man har fått på plass to politifolk per tusen innbyggere. De har sikret politiansatte erstatning for skader som skjer under politioperativ trening ved lovendring og bidratt til et etterforskningsløft med 83 millioner over statsbudsjett for å rekruttere og beholde kvalifiserte etterforskere, sier forbundslederen.

– Men de har ikke innfridd på det aller viktigste: nærheten til befolkningen og et lokalt forankret politi, påpeker Bolstad.