Ikke overrasket over rekordmange henleggelser

Notatblokk 3

I 2020 henla politiet 18 565 saker på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet. – Ingen overraskelse. Dette har vi advart mot lenge, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Onsdag la Statistisk sentralbyrå frem statistikken over etterforskede lovbrudd i 2020 (ssb.no). Tallene viser at saker som ble henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet er mer enn doblet siden 2016.

– Vi kan ikke legge all skyld på pandemien. Dette er en negativ utvikling som vi har observert og advart mot gjennom flere år. Politiets Fellesforbund har en klar forventing om at den nye regjeringen følger opp lovnadene sine om økte ressurser ut til distriktene for å bidra til å snu denne trenden, sier forbundslederen.

Han peker på at kriminaliteten blir stadig mer kompleks og krever mer ressurser enn tidligere.

– Politiets Fellesforbund har jobbet iherdig med etterforskningsløftet de siste årene. I fjor fikk vi endelig gjennomslag for vårt krav om egne budsjettmidler som skulle benyttes til å rekruttere og beholde kvalifiserte etterforskere, på til sammen 83 millioner. Tidligere i høst omdisponerte Politidirektoratet 83 nye millioner. Å rekruttere og beholde kritisk etterforskningskompetanse er helt avgjørende, sier Bolstad.

Lav oppklaringsprosent

Oppklaringsprosenten i 2020 var 48 prosent, så lav har den ikke vært siden 2013.

– Politiet må hele tiden prioritere de mest alvorlige sakene, slik som for eksempel seksuallovbrudd. Dette er ofte svært komplekse og tidkrevende saker. Det fører igjen til lite kapasitet til å etterforske annen type mindre alvorlig kriminalitet. Vi må ha kapasitet i norsk politi til å gjøre både og, ikke enten eller, sier Sigve Bolstad.

Trenger nok ressurser

Forbundslederen frykter nå for politiets tillit.

– Når saker som er mindre alvorlige ofte blir henlagt, så gjør det noe med folks tillit til politiet. Det gjør noe med befolkningen sin trygghet. Det gjør også noe med den allmennpreventive virkningen som straff skal ha for at folk ikke skal begå kriminelle handlinger. Dette er en utvikling som må tas på alvor. Norsk politi må gis tilstrekkelig med ressurser slik at de kan må sikres slik at de kan prioritere disse viktige sakene og annen kriminalitet som befolkningen rammes av, sier Bolstad.

I alt ble etterforskningen avsluttet for 297 488 lovbrudd i 2020. Dette medførte 145 824 siktelser overfor 69 886 gjerningspersoner, melder SSB.