Flere søker Politihøgskolen: – Positivt

B3 PHS 2 Foto Pernille Ingebrigtsen

Foto: Pernille Ingebrigtsen

3 735 personer har søkt opptak til politiutdanningen innen søknadsfristen 1. mars i år, en økning på nesten 12 prosent fra i fjor. – Det er bra at det er attraktivt å søke seg til politiet, men studentene må også ha en jobb å gå til når de blir ferdige, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Politihøgskolen er i en pressemelding svært godt fornøyde med årets søkerinteresse til bachelorutdanningen.

– Årets søkertall er rett og slett svært gledelig. Vi trenger mange og gode søkere til politiutdanningen, og at flere nå ser utdanningen og yrket som et godt valg er et stort pluss for høgskolen, politietaten og samfunnet. Dette er inspirerende for alle oss ved Politihøgskolen, sier Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen, i pressemeldingen.

Hun sier at det er mye som påvirker søkerinteressen til høyere utdanning.

– Konkurransen om søkerne er hard. Politihøgskolen skårer svært godt på Studiebarometeret. Bachelorstudentene våre er blant Norges mest fornøyde studenter, og politiutdanningen skårer også svært godt på relevans for yrkeslivet. Det ligger mye arbeid fra de fagansatte bak dette, sier Skarpenes.

Lovende for politiet

Forbundsleder Unn Alma Skatvold sier det er svært positivt for etaten at mange ønsker å søke seg inn for en framtid i politiet.

– Søkertallene går litt opp og ned, men det er positivt å se at det over tid er attraktivt for mange å søke seg inn på Politihøgskolen. Det vitner om at mange vil bidra i det viktige samfunnsoppdraget med å sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge, sier Skatvold.

Hun legger til at det er bra det er jevnt godt med søkere til Politihøgskolen selv om antall studieplasser har variert de siste årene. Etter noen år med nedgang i antall studieplasser ba regjeringen i fjor om at det ble opprettet flere studieplasser igjen i 2022.

– I tillegg vet vi at de andre nordiske landene sliter med det motsatte, med lav attraktivitet og dårlig rekruttering inn til politiutdanningene. Av de andre nordiske landene oppgis blant annet statusen til yrket, arbeidsvilkårene og lønn som grunner til at de sliter, forteller Skatvold.

Politiets Fellesforbund vil bidra til at vi unngår havne i en slik situasjon her til lands.

– Slik sett er vi nå svært heldige i Norge, og må forvalte den store interessen for politiutdanningen klokt gjennom å ha fortsatt høy kvalitet på utdanningen ved Politihøgskolen og samtidig sikre at det er stillinger til dem når de er ferdige, med gode lønns- og arbeidsvilkår, sier Skatvold.

Ferdigutdannede må få jobb

Politiets Fellesforbund er tydelige på at det fortsatt er en utfordring at nye politifolk ikke får fast, relevant jobb i etaten etter endt utdanning. Av de som gikk ut fra Politihøgskolen i 2022 var per 31.12.2022 86 prosent ansatt i politistilling, men kun 19,5 prosent av de ferdigutdannede var fast ansatt i politistilling. Selv blant de som gikk ut i 2021 var kun 60 prosent fast ansatt per 31.12.2022. Det viser tall fra Politidirektoratet.

– Noen får ikke relevant jobb i det hele tatt, mens andre må gå fra det ene korte vikariatet til det andre. Sånn kan vi ikke ha det. Vi krever at ferdigutdannede fra Politihøgskolen må få seg fast, relevant jobb i politiet. De har verdifull kompetanse vi må sette pris på, og de må derfor få seg fast jobb med ordnede og stabile arbeidsforhold, slår forbundslederen fast.