Innfører midlertidig bevæpning

Bevaepnet Politi

Foto: Torkjell Trædal

I dag innføres midlertidig bevæpning av innsatspersonell over hele landet.

Årsaken er en skjerpet trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Det foreligger ingen konkret trussel mot Norge, men hendelsene i Europa den senere tiden er en påminnelse om at politiet må ta høyde for at uønskede ting kan skje.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Vi har tett dialog med PST om hvordan situasjonen ute i Europa påvirker norske forhold, og foretar løpende vurderinger om det er nødvendig å treffe tiltak som svarer på utviklingen i trusselbildet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Trenger permanent bevæpning

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, mener den midlertidige bevæpningen bør gjøres permanent.

− Hendelsene i Nice og Wien er dypt tragiske. Det er dessverre slik at alvorlige terrorhendelser i Europa viser at terror og alvorlig kriminalitet er blitt en del av hverdagen. Politiets Fellesforbund mener det er på høy tid at norsk politi blir permanent bevæpnet for å håndtere disse situasjonene, både for å beskytte publikum, men også for å sikre den enkelte tjenestemann- og kvinne, sier Bolstad.

Han er også bekymret for omfanget av vold og trusler som politiet møter både på jobb og i fritiden. I politiets medarbeiderundersøkelse for 2020 oppga 21 posent av medarbeiderne i etaten at de har blitt utsatt for trusler om vold, mens 11 prosent har opplevd vold.

− Det sier litt om et endret kriminalitetsbilde. Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet og skape trygghet for befolkningen. Det betyr at politiet i mange tilfeller skal løpe til når andre løper fra. Politiets Fellesforbund er opptatt av politiets egenbeskyttelse når de skal stå i fremste linje for å beskytte befolkningen, sier forbundslederen.

Varer tre uker

PSTs trusselvurdering beskriver det som sannsynlig at et eventuelt angrep motivert av ekstrem islamisme vil utføres av en enkeltperson som angriper folkeansamlinger eller symbolmål som politi- og forsvarspersonell. Det er sannsynlig at angrepsmidlene i eventuelle angrep vil involvere hugg-/ stikkvåpen eller kjøretøy, skriver Politidirektoratet på sine nettsider.

− Bevæpning vurderes derfor som et viktig tiltak for egenbeskyttelse, og for å sikre hurtighet i responsen fra politiet for å kunne avverge eller respondere adekvat på slike hendelser, sier Bjørnland til www.politi.no.

Den midlertidige bevæpningen skal vare i tre uker.