Urovekkende omfang av vold og trusler mot politiet

Sigve Bolstad #05

– Det er grunn til bekymring for omfanget av vold og trusler som politiet møter både på jobb og i fritiden. Slik kan det ikke fortsette, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet og skape trygghet for befolkningen.

– Det betyr at politiet i mange tilfeller skal løpe til når andre løper fra. Man utfører et oppdrag på vegne av samfunnet for å sørge for trygghet i Norge. Dette blir vanskeligere når det utøves vold og settes fram trusler mot politiet, sier Bolstad.

Oslo tingrett skal denne høsten behandle minst 38 saker som omhandler vold eller trusler mot offentlige tjenestepersoner. Sakene dreier seg oftest om fysisk vold eller trusler mot politiet. Det viser en gjennomgang TV 2 har gjort.

Også trusler rettet mot familien

I desember 2019 gjennomførte Politiets Fellesforbund en undersøkelse blant medlemmene om de har opplevd trusler og ubehagelige hendelser etter arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie. Undersøkelsen avdekket et stort omfang.

– Seks av ti oppgir at de på bakgrunn av vold og trusler tar forholdsregler for seg og sin familie. Det sier jo litt om den hverdagen man står i, sier Sigve Bolstad til TV 2.

I politiets medarbeiderundersøkelse for 2020 oppga 21 prosent av medarbeiderne i etaten at de har blitt utsatt for trusler om vold, mens 11 prosent har opplevd vold. Flertallet av disse er i forbindelse med pågripelser.

Krever full identitetsskjerming

Staten som arbeidsgiver må ta ansvaret man har for å trygge og beskytte politiansatte både på jobb og i fritid. Politiets Fellesforbund har blant annet lenge krevd full identitetsskjerming i tjenesten og under rettsprosesser for å hindre at yrkesutøvelsen får konsekvenser for privatlivet.

– Politiet er på jobb for samfunnet som polititjenestepersoner, ikke som privatpersoner. Også polititjenestepersoner har rett til et privatliv uten trusler mot seg selv eller sin familie. Da trenger vi full identitetsskjerming. Det skal være trygt å arbeide i norsk politi, sier Bolstad.