Klare for å markere pride

Unn Alma Skatvold og Rikke Stefanie Hallgren – Pride 2022

– Vi skal være ett politi for alle, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold (t.v.), her sammen med utvalgsleder Rikke Stefanie Hallgren.

– Politiet skal sikre trygghet og rettssikkerhet for alle innbyggerne i Norge. Vi må støtte opp om mangfoldet og vise at vi er ett politi for alle, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Juni er den internasjonale pride-måneden, og markeres både i Oslo og resten av landet. Politiets Fellesforbund heier på mangfoldet og oppfordrer både lokallag og medlemmer til å være til stede og delta under lokale markeringer.

– Etter to år med digitale markeringer, er vi nå svært glade for at vi i år kan møtes fysisk for å feire mangfoldet gjennom pride. Vi oppfordrer alle til å delta på markeringene og på den måten vise solidaritet og samhold, sier Rikke Stefanie Hallgren, leder av likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund.

50-årsmarkeringen sentral

Hallgren legger til at det for tiden skjer mye i verden på LHBT+-området, og at utviklingen noen steder dessverre går i feil retning.

– Det gjør det ekstra viktig å vise støtte også her til lands. I år er det i tillegg 50 år siden avkriminaliseringen av homofili, og også det gjør årets pride ekstra viktig, fortsetter hun.

Homofili var i Norge forbudt ved lov fram til 1972, da straffelovens § 213 ble fjernet. Politiet ba i 2019 homofile om unnskyldning for den urett og trakassering mange ble utsatt for, og for den frykt politiet var med på å skape og bygge opp under.

– Vi skal ha med oss historien og lære av den. Politiet er del av et samfunn som de siste tiårene har endret mye når det kommer til både lover, holdninger og synlighet rundt mangfold. Vi i politiet må være oss fortiden bevisst i dag, og utvikle oss videre, sier Hallgren.

Bygge ny kompetanse

Forbundslederen er klar på at juni er en måned med ekstra oppmerksomhet, men at det er viktig med mangfold, åpenhet og inkludering i hverdagen.

– Selv om vi er kommet langt i Norge, er vi ikke i mål. Vi må fortsatt arbeide hver dag for å oppfylle vårt mål om å være ett politi for alle. Da handler det om å støtte mangfold både i politiet og i samfunnet, sier Unn Alma Skatvold.

Et sentralt LHBT+-tema er blant annet arbeidet mot hatkriminalitet. Hallgren forteller at det alt gjøres et godt arbeid i Oslo politidistrikt, og at målet nå er å jobbe videre med det i alle distrikt.

– Vi er på riktig vei. Dessverre tar det å bygge nødvendig kunnskap og erfaring med slike saker tid, men arbeidet må fortsette, konkluderer utvalgslederen.

Slik markeres årets Pride

Den nasjonale markeringen for politiet blir under Oslo Pride, som gjennomføres fra 18. til 27. juni i år.

Pride Park i Spikersuppa er åpen fra 22. til 25. juni, mens den store prideparaden i Oslo sentrum går fra Grønland til Spikersuppa lørdag 25. juni.

Både politiet og hovedorganisasjonen Unio har stand i Pride Park gjennom uken. Her vil også Politiets Fellesforbund bistå. I tillegg skjer dette:

  • Torsdag 23. juni: Pride-frokost på Politihøgskolen kl. 08.30-11.00. Politidirektøren og Pride-gruppen inviterer til frokostseminar under tittelen «50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge – fortid og fremtid».
  • Fredag 24. juni: Unio har Pride-sending med blant andre programleder Erik Aasheim og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, fra takterrassen til Primus Productions i Grensen 17.
  • Lørdag 25. juni: Paradefrokost på politihuset i Oslo kl. 10.30, etterfulgt av deltakelse i paraden. Selve paraden starter kl. 13. Arrangør er Oslo politidistrikt, med Politiets Fellesforbund som samarbeidspartner og bidragsyter. (I tillegg har Unio felles frokost hos Utdanningsforbundet i Hausmanns gate 17 fra kl. 10 og deltar også i paraden.)

Les mer om Unios markering av årets Pride på unio.no.

Ønsker du å delta, følg med i Facebook-gruppen om politiets deltakelse under Oslo Pride.

I tillegg skjer det mange lokale Pride-arrangementer både i juni og utover resten av året. Vi oppfordrer til å delta på dette. Send gjerne inn bilder og innhold til info@pf.no, både i juni og senere.