Krigen vil påvirke alle

EuroCOP Spring Meeting, Gibraltar, april 2022 (3)

Unn Alma Skatvold er visepresident i EuroCOP.

Forbundsleder Unn Alma Skatvold og politisk rådgiver Morten Mossin deltok tidligere i april på en samling for EuroCOP på Gibraltar: – Det er ingen tvil om at krigen i Ukraina vil påvirke politiets arbeid i hele Europa, sier Unn Alma Skatvold.

To politiforeninger på Gibraltar var vertskap for EuroCOP, og Norge deltok sammen med de øvrige medlemmene i Nordisk politiforbund. EuroCOP er en paraplyorganisasjon bestående av 30 politiforbund og med medlemsorganisasjoner fra 25 land. EuroCOP representerer interessene til flere enn 230 000 medlemmer og legger vekt på politisamarbeid i Europa, politiansattes rettigheter, etikk, samt å gjøre politiarbeidet tryggere. Unn Alma Skatvold er visepresident i EuroCOP og var møteleder. På møtet var flere observatørorganisasjoner med for å orientere seg om hvilke saker EuroCOP jobber med. Vårmøtet startet tradisjonen tro med ett minutts stillhet for falne politikolleger.

– Spesielt ble tragiske hendelser i Tyskland og Portugal nevnt. Der fikk uprovoserte angrep på politiet dødelige utfall. Presidenten Calum Steele holdt så et engasjerende innlegg om den pågående krigen i Ukraina, og de mange forferdelighetene som blir rapportert derfra. Steele understreket hvordan dette vil påvirke politiet i hele Europa. Vi vil se en økning i traficking, sexhandel og forsøk på å utnytte sårbare flyktninger, fortsetter Unn Alma Skatvold.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

EuroCOP Spring Meeting, Gibraltar, april 2022 (2)

Krigen i Ukraina og konsekvensene den får for Europa var et sentralt tema.

Kritikk av Ungarn

Calum Steele åpnet opp for å diskutere lokasjonen til EUs politiakademi (Cepol). Politiakademiet sine oppgaver er å utvikle, gjennomføre og koordinere utdannelser innenfor rettshåndhevelse og kriminalitetsforebygging, og hovedkontoret ligger i Budapest. Vårmøtet var unison i sin kritikk av Ungarns tilnærming til den pågående situasjonen i Ukraina.

Økt voldsbruk mot politiet

– Økningen i vold mot politiet er noe vi er opptatt av i Norge, og flere andre land merker også en drastisk økning i bruk av vold mot politiansatte. I denne sammenhengen vil et tiltak som id-skjerming ha stor effekt. Delegatene på årsmøtet var enige om å være tydelige i dette alvorlige budskapet til beslutningstakere i EU, sier Unn Alma Skatvold. Hun avslutter:

– Pensjonsalder og levealdersjusteringer ble også diskutert, og EuroCOP skal øke informasjonsdelingen forbundene imellom for å sikre gode pensjonsvilkår.

EuroCOP Spring Meeting, Gibraltar, april 2022 (1)

Vertene – de to politiforbundene fra Gibraltar som er medlemmer av EuroCOP – ønsket velkommen.

Internasjonalt fagforeningsarbeid