Norsk politi kan få jobb i Sverige

Svensk polis (Sverige)

Foto: Torkjell Trædal

Mens politiutdannede i Norge sliter med å få jobb, er det politimangel i Sverige. Nå vil flertallet i den svenske Riksdagen ansette norske politibetjenter. Politiets Fellesforbund er positive til forslaget.

Politiets Fellesforbund har lenge arbeidet for at studenter fra Politihøgskolen skal ansettes i norsk politi når de er ferdig med utdanningen. Regjeringen har foreslått at de 400 midlertidige koronastillingene blir en permanent styrking av bemanningen i norsk politi. Forbundsleder Sigve Bolstad sier at det er veldig bra, men at det fortsatt vil være mange som står uten jobb i politiet.

– Når vi vet hvor stort arbeidspress det er i alle deler av norsk politi blir det feil at dyktige politifolk går uten jobb. Å få ansatt flere av disse i politietaten er avgjørende for at målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere skal nås ikke bare ved årsskiftet, men også i årene framover, sier Bolstad.

Sverige trenger flere politifolk

Siden mange ikke får jobb i norsk politi må politibetjentene finne seg annet å drive med, som videre utdanning eller arbeid utenfor politietaten. Der det i Norge er for mange politiutdannede til antall jobber i etaten, er det over landegrensa derimot mangel på politifolk. Derfor diskuteres nå muligheten for at norske politifolk kan søke seg til jobb i det svenske politiet.

– Jeg tenker at når en ikke får jobbe i Norge, er det bedre å få praktisert yrket sitt i Sverige. Og når norsk politi er ønsket til Sverige er det ikke noe som er bedre enn det, sier Sigve Bolstad til NRK.

Forslaget har vært på banen gjennom noen år, og NRK melder at det nå er flertall blant svenske partier i Riksdagen for å hente norske politifolk til jobb i svensk politi.

Ferdigutdannede kan være interesserte

Politiets Fellesforbunds undersøkelser viser også at det er en viss interesse blant ferdigutdannede i Norge for en slik løsning.

– Jeg vil tro det vil være positivt å ha en jobb der man får praktisert yrket sitt, og det kan gi nyttig erfaring på CV-en til jobbsøking i Norge, sier forbundslederen.

Det vil nå være opp til svenske myndigheter å avgjøre om de ønsker å gå videre med en slik løsning for å bøte på politimangelen i landet.

– For Politiets Fellesforbund vil det viktigste være at man får på plass den nødvendige styrkingen av politidistriktene slik at ferdigutdannede studenter fra Politihøgskolen får jobb i norsk politi, sier Sigve Bolstad.

NRK: Flertall blant svenske partier for å hente norske politifolk

NRK: Vil ansette norsk politi i Sverige