Om væpnet politi i skolen: – Skjev fremstilling i media

Sigve og Ørjan

Forbundsleder Sigve Bolstad (t.v.) og PF Vest-leder Ørjan Hjortland.

Foto: Foto (Hjortland): Kjetil Rekdal

Politiets Fellesforbund stiller seg svært kritisk til den skjeve fremstillingen i saken hvor en politibetjent holdt et skoleforedrag med våpen i beltet.

I begynnelsen av juni stilte en bevæpnet politibetjent opp på et planlagt besøk i tiendeklasse ved Osterøy skole utenfor Bergen. Temaet var kriminalitetsforebygging. En av elevene – som reagerte kraftig på bevæpningen, men også innholdet i foredraget – tok et bilde og delte det i sosiale medier. Reaksjonene lot ikke vente på seg. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) er en av dem som har gått hardt ut mot politiet.

– Det siste halvåret har det blitt mye debatt om hva som er den beste måten å møte ungdom på når gjelder rusproblematikk. Jeg tenker at både det å gå med våpen og det å drive skremselspropaganda, ut fra hva elevene har fortalt, står veldig i strid med det vi prøver å få til med rusreformen om å få ned terskelen for å be om hjelp, for eksempel. Dette virker som en veldig dårlig tilnærming til å snakke med ungdom om rus på, sa Melby til VG.

Bevæpnet siden november

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, er svært kritisk til hvordan denne saken har blitt omtalt i media.

– Mange av uttalelsene vært både upresise og uriktige. Det har ført til en vanvittig belastning på en enkelt ansatt som kun gjorde jobben sin. Innsatsstyrker i norsk politi har vært bevæpnet siden november 2020 fordi terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet. Så langt som vi kan se og bedømme er det ikke skjedd noe regelbrudd i denne saken, sier Bolstad.

Uforholdsmessig kritikk

Ørjan Hjortland, leder av Politiets Fellesforbund Vest, har også fått en rekke reaksjoner fra medlemmer etter oppslaget.

– Vi opplever både kritikken og det faktum at Melby uttaler seg i slike ordelag om en enkelt tjenestehandling, i riksdekkende media, som uforholdsmessig. Fra vårt ståsted framstår det som om at gjeldende instruks for bevæpning er fulgt og det er foretatt gode vurderinger av tjenesteperson. Osterøy er en geografisk stor øykommune med få operative politiansatte. Dette sammen med at distriktet tidligere har mottatt trusler om skoleskyting taler for at valget om bevæpning var innenfor gjeldende instruksverk, sier Hjortland.

Viktig forebyggende arbeid

Det er også kommet kraftig kritikk på innholdet i selve foredraget. I kjølvannet av denne saken har de forebyggende enhetene i alle politidistriktene fått beskjed om å gjennomgå og kvalitetssikre eget foredragsmateriale som er rettet mot barn og unge.

– Politiet gjør et solid stykke arbeid hver eneste dag når det gjelder forebygging opp mot barn og unge. Etter det vi erfarer eksisterer det ikke noe standardisert kommunikasjonsmateriale innenfor det rusforebyggende arbeidet. Det må på plass. Vi ønsker å gjøre en best mulig jobb, avslutter Sigve Bolstad.