Opprettholder de 400 stillingene ut året

Politisk Programpakke 2021

Foto: Pernille Ingebrigtsen

Regjeringen har besluttet å opprettholde de 400 midlertidige politistillingene ut 2020. Det er Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund glad for, men mener stillingene bør bli faste.

– Det er gledelig at justisminister Monica Mæland forlenger stillingene, men behovet vil ikke endre seg straks vi går inn i et nytt år. Disse 400 midlertidige stillingene må bli faste og fullfinansierte. Det samme med de 45 sivile stillingene hos namsmannen og de 30 påtalestillingene. Situasjonen i politiet er krevende, og arbeidspresset er enormt. Vi trenger hver eneste mann og kvinne, sier Bolstad.

Han påpeker at hvis man skal nå den politiske målsetningen om to politifolk per 1000 innbyggere, så må regjeringen også sørge for en god nok budsjettramme.

– Dagens budsjetter er sprengt. Oppgavene øker, samtidig som politiet skal være enda mer effektive. Det vil kreve tydelige prioriteringer fremover. Våre medlemmer fortviler. En undersøkelse viser at to av tre politiansatte sier de går hjem med en dårlig følelse i magen etter endt arbeidsdag, fordi de ikke føler de har fått gjort en så god jobb som de ønsker. Politiets budsjetter har blitt betydelig styrket de siste årene, men kostnadene og forventningene til hva politiet skal få til er langt større enn det økonomiske handlingsrommet. Beredskap, kunnskap og kvalitet koster, sier forbundslederen.

Mæland: – Nye og skjerpede forventninger til politiet

På tirsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen var statsråd Monica Mæland tydelig på at trykket på politiet fremdeles er stort og at politiet er en viktig bidragsyter i å håndtere smittevern.

– I forrige uke sto jeg her og snakket om at politiet vil slå hardere ned på fester og sammenkomster som både forstyrrer orden og er et brudd på smittevernreglene. Det er fremdeles slik at politiet ikke skal være et koronapoliti. Men det er ingen tvil om at denne nye situasjonen fører til nye og skjerpede forventninger til politiet, sa Mæland på pressekonferansen.

Hun mener politiet har håndtert koronasituasjonen meget godt.

– Politiet har taklet det som er en ny og utfordrende situasjon på en svært god måte. Det vet jeg også at de vil fortsette å gjøre. Men da må vi sørge for at vi gir politiet de ressursene de trenger for å kunne gjøre jobben sin. Derfor er jeg glad for at vi har fått forlenget de 400 stillingene ut året. Hvordan situasjonen vil se ut neste år kommer vi tilbake til i budsjettet for neste år. Aller helst skulle jeg ønske at politiet kunne brukt ressurser på alvorlig kriminalitet, sa justisministeren.