Pride:

– Synd at det anses nødvendig

170 Politifolk Deltok I Pride Paraden

Illustrasjonsbilde fra en tidligere prideparade.

Foto: Torkjell Trædal

Politidirektoratet varslet i mai at politiet ikke lenger får bære uniform i prideparaden. – Selv om vi skjønner vurderingen, er det synd at det anses nødvendig å gjøre dette. Pride er viktig for oss, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Overfor Politiforum begrunnet beredskapsdirektør Tone Vangen endringen med hensynet til sikkerhet ut fra dagens trussel- og risikobilde, og at politiets uniform legitimerer politimyndighet, og skal derfor bare brukes når politiet er i tjeneste. Endringen skal slik bidra til størst mulig trygghet og forutsigbarhet for innbyggerne, ifølge Politidirektoratet.

Siden 2005 har det vært et unntak i politiets uniformsreglement for at politifolk skulle få delta i Pride-parader med uniform. Dette unntaket blir nå opphevet på ubestemt tid. Avgjørelsen har vakt reaksjoner, både internt i politiet og i samfunnet ellers.

Mange er skuffet

Politiets Fellesforbund har som utgangspunkt å stille seg bak politifaglige vurderinger og forstår Politidirektoratets vurdering, men mener samtidig det er synd at dette anses å ha blitt nødvendig.

– Mange av våre medlemmer er naturlig nok svært skuffet over denne avgjørelsen, og det har vi full forståelse for. Det er utrolig kjedelig at det har blitt slik. Det er viktig å ta sikkerheten og trusselbildet på alvor, og derfor skjønner vi Politidirektoratets vurdering og avgjørelse her, men vi skulle gjerne sett at det ikke ble slik, sier forbundsleder Skatvold.

Kari Anne Kristiansen, som er forbundssekretær med hovedansvar for likestillings- og mangfoldsarbeid i Politiets Fellesforbund, forteller videre at å gå med uniform i pride var et sterkt symbol.

– Det var noe som bandt oss sammen og virkelig fikk frem at vi ønsker være ett politi og en fagforening for alle. Jeg kan ikke komme på noe som ville hatt den samme symboleffekten og derfor synes jeg det er beklagelig at vi skal endre på det, sier forbundssekretæren.

Viktig at politiet deltar i pride

– Pride er en sentral del av å feire og vise mangfoldet i vårt samfunn. Vi er ett politi for alle, og da er det viktig å delta og være synlig til stede under pride for å støtte og vise solidaritet med både skeive kolleger og innbyggere. Politiet skal møte alle innbyggere med respekt, og deltagelse i pride er et bidrag i å bygge gode relasjoner, særlig med det skeive miljøet, sier Skatvold.

For at politiet skal løse samfunnsoppdraget sitt, er det viktig å støtte opp om det mangfoldet pride representerer. Det forklarer Kristiansen.

– Kanskje har vi aldri trengt det så mye som nå. Vi har ulike undersøkelser og tilbakemeldinger som særlig viser at politiet opplever utfordringer med tillit i ulike miljø, i et samfunn i stadig endring. Både som fagforening og etat trenger vi en større bevissthet om hvordan utnytte verdien av mangfoldet som en ressurs til å nå målene våre. Det kan være ulike perspektiv, økt endringskapasitet og et bedre utgangspunkt for å møte publikums eller medlemmenes behov, sier Kristiansen.

Gleder seg til pridemarkeringer

Både politiet og Politiets Fellesforbund støtter derfor helhjertet opp om pride og skal uansett feire. Det er viktig grunnet samfunnets og politiets historikk med behandling av LHBT+-miljøet, og fordi vi fortsatt har en vei å gå for å lykkes i mangfoldsarbeidet i politiet også i dag.

– Jeg ser virkelig fram til å gå i pride-paraden i Oslo lørdag 1. juli, ikke minst sammen med mange andre kolleger og støttespillere fra politiet. Spesielt med det utrolig triste bakteppet fra i fjor blir årets feiring ekstra viktig å markere, sier Skatvold.

Dette er pride

  • Oslo Pride er en årlig sommerfestival for homofile, lesbiske, bifile, transepersoner, intersex og skeive (LHBT+), og omtaler seg selv som «Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold».
  • Det arrangeres tilsvarende arrangementer i mindre format flere steder i landet, men markeringen i Oslo anses som et nasjonalt arrangement.
  • Høydepunktet og avslutningen på denne festivalen er selve Pride-paraden. Politiet og Politiets Fellesforbund har deltatt i paraden over flere år, noe som har bidratt til positiv omdømmebygging for norsk politi. Deltakelse har vekket positiv oppsikt både nasjonalt og internasjonalt.
  • Vår fagforenings holdning til mangfold og hvor viktig det er med respekt, likeverd og at mangfold er nødvendig – det gir styrke og glede i et fellesskap.