Pensjon: Spørsmål og svar

Jakkemerke 3

Det er inngått ny pensjonsavtale for alle yrkesgrupper med særaldersgrenser i staten. Spørsmålene fra medlemmene er mange. Politiets Fellesforbund vil her forsøke svare på de spørsmålene som oftest går igjen.

Siden avtalen er helt ny, tas det forbehold om eventuell tolkningstvist, etter hvert som staten legger ut sin informasjon på Statens pensjonskasse sine nettsider.

Har du spørsmål knyttet til den nye pensjonsavtalen? Send inn spørsmål på pensjon@pf.no >

Les mer om pensjon >

Her kan du lese om sentrale begreper, ord og uttrykk om pensjon >

Jeg som er født etter 1970, er det slik at jeg maks kan tjene 1 G (kr 118 620), i tillegg til å ta ut tidligpensjon?

Du kan tjene så mye du vil. Men du får en reduksjon i din tidligpensjon på 66% av det du tjener utover 1 G.

Eksempel: Hvis du tjener 218 620 kr, så vil «fribeløpet» ditt være 118 620. Overskytende beløp er 100 000. 66% av 100 000 er 66 000. Det vil si at din tidligpensjon vil bli redusert med kr 66 000.

Jeg som har særaldersstilling med aldersgrense på særaldersgrense 63 og er født i 1969, er jeg innenfor overgangreglene?

Nei. For dem som har særaldersgrense 60, så gjelder overgangsreglene for dem som er født fra 1963 til og med 1969. For særaldersgrense 63 gjelder overgangsreglene fra 1963 til og med 1966. For dem med særaldersgrense 65 gjelder overgangsreglene for 1963 til og med 1964.

Stemmer det at jeg som er født i 1973, ikke har 85-årsregelen i den nye avtalen?

85-årsregelen gjelder fullt ut for årskullene:

- særaldersgrense 60, årskullene til og med 1969.
- særaldersgrense 63, årskullene til og med 1966.
- særaldersgrense 65, årskullene til og med 1964.

De som har særaldersgrense 60, og som er født i 1970 til og med 1972, så er det en gradvis nedtrapping på 85-årsregelen.

Eksempel: Er du født januar 1970, så kan du gå av 3 år før oppnådd særaldersgrense. Er du født februar 1970, så kan du gå av 2 år og 11 måneder før oppnådd særaldersgrense og så videre.

De som har særaldersgrense 63, så fases det ut fra 1967 til og med 1969 (1 måned per måned).

Hva er særalderspåslag?

Særalderspåslaget er et livsvarig tillegg til den pensjon som er opptjent i folketrygden og Statens pensjonskasse.

Hvor mye får jeg i særalderspåslag?

7,7 prosent av pensjonsgrunnlaget for særaldersgrense 60
6,5 prosent av pensjonsgrunnlaget for særaldersgrense 63
5,8 prosent av pensjonsgrunnlaget for særaldersgrense 65

Hvor mange år må jeg jobbe for å få fullt særalderspåslag?

Du må ha stått i en særaldersstilling i 30 år for å få fullt særalderspåslag.

Eksempel: Har du stått i en stilling med særaldersgrense med aldersgrense 60 år, i 27 år, så vil du få 27/30 deler av 7,7 %. Dette vil Statens pensjonskasse regne ut for deg.

Når kan man gå av med særaldersgrenser?

Her finner du mer informasjon, inkludert en tabell, om når man kan gå av med særaldersgrenser.