80 ansatte flyttes til grensa

Politi skarp flytarn uskarpt

Det har vært et massivt trykk på grenseovergangene i sommer. Nå omdisponeres 50 ansatte fra Politiets utlendingsenhet og 30 fra Utrykningspolitiet til grensa.

På grunn av økende reiseaktivitet og et fortsatt utfordrende smittebilde utenfor Norges grenser har Politidirektoratet nylig besluttet at innreisekontrollen må sikres med ytterligere ressurser, foreløpig frem til 8. september. 80 stillinger omdisponeres derfor til Øst og Sør-Øst politidistrikt hvor behovet er størst.

Nødvendig styrking

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, er enig i at det er nødvendig å styrke vaktholdet på grensa.

– Grenseoppdraget er krevende. Spesielt i sommer hvor trykket har vært enormt, så er det helt nødvendig å få flere politifolk på plass. Jo mer samfunnet slipper opp, jo mer jobb blir det for politiet. Hver gang det kommer nye regler og nye lettelser, så må politiet sette seg inn i nye problemstillinger og et allerede komplisert regelverk, sier forbundslederen.

Sikre forutsigbare arbeidsvilkår

Politiets Fellesforbund sin viktigste oppgave er å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

– Det er viktig at de ansatte har forutsigbare arbeidsvilkår og tilrettelegging på grensa. Politiets Fellesforbund er svært opptatt av riktig prosess og at arbeidsavtaler er i tråd med ansettelsesforhold. For UP-mannskap vil disse tjenestegjøre innenfor sitt eksisterende UP-distrikt. For andre som omdisponeres skal dette gjøres i tråd med lov- og avtaleverket, for eksempel kan man ha krav på vilkår for endret tjenestested. Våre lokallag er tett på og følger opp samtidig som vi holder dialogen med Politidirektoratet, sier Bolstad.

– De politiansatte på grensa står i front i kampen mot pandemien og importsmitte. Det er et belastende oppdrag og det blir mye overtid på de ansatte. Derfor er det viktig at vi som fagforening tar ekstra godt vare på dem, legger Sigve Bolstad til.