ATB-avtalen forlenges

Sigve Og Roar

Ingen av partene har ønsket å si opp ATB-avtalene til reforhandling eller bortfall. Det innebærer at dagens avtaler videreføres for 2022. ATB-tillegget vil bli justert på vanlig måte.

Rammene i arbeidsmiljøloven skal sikre norske arbeidstakere et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsliv. Noen virksomheter har behov for å kunne drifte med noe større fleksibilitet enn de rammene arbeidsmiljøloven tillater. Politiet er en slik virksomhet. I slike tilfeller gis det i loven anledning for partene å avtale unntak fra vernebestemmelsene, og vilkår for bruk av unntak. Arbeidstidsbestemmelsene i politi- og lensmannsetaten (ATB) er en slik avtale.

Vil se på forvaltningen av avtalen

– Avtalen har ikke vært evaluert på lenge. Selv om avtalen videreføres, kommer Politiets Fellesforbund til å jobbe for å få en oversikt over utviklingen av forvaltningen av avtalen. Dette vil skje sammen med partene på sentralt nivå, samt i HAMU (hovedarbeidsmiljøutvalget i politi- og lensmannsetaten), som er øverste nivå for saker relatert til arbeidsmiljøloven. Unntakene våre er hjemlet i arbeidsmiljøloven, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

– Når det er sagt, har ATB stått seg godt gjennom pandemien vi har vært gjennom. Andre offentlige virksomheter har hatt betydelig større utfordringer knyttet til arbeidstid, enn det vi har hatt i politiet. ATB har tatt høyde for kriser som den vi har vært gjennom, og det har vært mulig å håndtere krisen basert på de unntak man har avtalt, sier Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund.