ATB-forhandlingene fortsetter i 2024

Roar Fosse ATB

Begge ATB-avtalene i politiet, "særavtale om arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten" og "særavtale om arbeidstidsbestemmelser for påtalejurister i politi- og lensmannsetaten", ble sagt opp til reforhandling i oktober 2023. Det har pågått forhandlinger i november og desember 2023. Partene er blitt enige om å fortsette forhandlingene på nyåret.

Gjeldende avtaler er gyldige frem til 31. desember 2023. Partene er enige om å prolongere gjeldende ATB-avtaler, slik at avtaleperioden forlenges til og med 31. januar 2024.

Partene er videre enige om at planlegging av tjenesten for øvrig skal gjennomføres som vanlig og i henhold til dagens regelverk selv om arbeidsplanens varighet går lenger enn til 31. januar 2024.

Partene er innstilt på fortsatt konstruktive forhandlinger over nyttår, med samme formål som tidligere: Å finne frem til gode løsninger.