ATB-forhandlingene starter i dag

AT Bforhandlinger3

Styret i Politiets Fellesforbund vedtok for kort tid siden å reforhandle avtalen om arbeidstidsbestemmelser (ATB) i politiet. I dag er forhandlingene i gang. Håpet er at en ny avtale kan være gjeldende fra 1. januar 2024.

– Den gjeldende ATB-avtalen har ikke vært reforhandlet siden 2017. Nødvendige godkjenninger av unntak fra arbeidsmiljøloven foreligger ikke lengre. Politiets Fellesforbund mener derfor tiden er inne for å reforhandle avtalen, sier Roar Fosse, forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund. Han skal lede forhandlingene på Politiets Fellesforbunds vegne.

Noe av begrunnelsen for at ATB-avtalen nå skal reforhandles er at politiet har gjennomgått store endringer siden sist gang avtalen ble forhandlet. Politiets Fellesforbunds medlemmer har i disse årene fortalt om økende totalbelastning og uforutsigbarhet som konsekvens av å følge avtalen. Parallelt har sykefraværet økt. Ledere er under stort press.

Må ha tilstrekkelig vern

– Politiets Fellesforbund vil at reforhandling skal bidra til å omsette partenes gode intensjoner til handling. Kriser er blitt den nye hverdagen, og politifolk må jobbe mye lengre enn før. Vi jobber for å sikre at de ansatte har tilstrekkelig vern til å tåle denne hverdagen, sier Roar Fosse.

Politiets Fellesforbunds forhandlingsdelegasjon består av forhandlingssjef Roar Fosse, forbundssekretærene Espen Sjeggestad og Marit Salater Rotmo, og Marius Bækkevar, leder av Oslo Politiforening.