Yrkesskadesaken lagt frem i statsråd

Yrkesskade gjennomslag

F.v.: Forbundsleder Sigve Bolstad, forbundssekretær Linda Verdal og hovedverneombud Audun Buseth.

Lovendringen i yrkesskadesaken ble i forrige uke lagt frem i statsråd. Politiets Fellesforbund er glad for å ha blitt lyttet til politisk. – Dette er utrolig viktig for medlemmenes ivaretakelse om noe skulle skje de under helt nødvendig trening, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Lovforslaget skal sikre at skader som oppstår under pålagt, organisert trening i politiet og testing som blant annet inngår i obligatorisk sertifisering av innsatspersonell blir sikret erstatning.

– Det har foregått en veldig systematisk jobbing i Politiets Fellesforbund for å synliggjøre hvor dårlig sikret våre medlemmer har vært om noe skulle inntreffe under helt nødvendig og obligatorisk trening, som er viktig for å utføre samfunnsoppdraget. Vi kunne risikere å havne i en situasjon hvor politifolk vegret seg for å trene realistisk, i frykt for skader som ville ramme de hardt personlig, både helsemessig og økonomisk, sier Bolstad.

Skadene var ikke uventet nok

Utfordringen med dagens lovverk er at det må ha skjedd noe plutselig og uventet for at man skal få yrkesskadeerstatning, og Nav og Statens pensjonskasse mener det ikke er en plutselig og uventet hendelse å få skader når man trener på farlige situasjoner. Dette har Politiets Fellesforbund sett på som helt urimelig.

– Det skulle jo bare mangle at politifolk som har tatt det som sin oppgave å beskytte samfunnet, og løper til der andre løper ifra, ikke skal være ivaretatt av staten om noe alvorlig skjer de under helt nødvendig trening eller under oppdrag. Vi er glade for at også politikerne har sett denne urimeligheten, sier Bolstad.

Lovendringen vil også dekke skader som skyldes pålagt trening på operative politioppgaver som omfatter maktbruk eller redningstjeneste, og opptaksprøver for innsatspersonell.

Politiet i en særstilling

Forbundssekretær Linda Verdal har ledet arbeidet som har foregått i organisasjonen siden høsten 2018.

– Det har vært utrolig viktig å få en tverrpolitisk forståelse av hvor dårlig vern våre medlemmer har hatt. Vi er i en særstilling i samfunnet, som de eneste som kan utøve maktbruk i fredstid, og da er det viktig at våre medlemmer får trene på ulike oppdrag hvor maktbruk kan bli nødvendig på en best mulig og realistisk måte. At de ikke skal måtte betale prisen selv om noe alvorlig skulle oppstå under slik trening fikk vi heldigvis bred forståelse for politisk, sier Verdal.

Ble overrasket over hvor svak dekningen var

Hun har gjennom arbeidet snakket med flere medlemmer som har opplevd å sitte igjen med regningen selv etter å ha blitt alvorlig skadd under trening eller oppdrag.

– Flere av disse har fortalt historiene sine, både gjennom media og i møter med politikerne. Jeg tror rett og slett mange stortingspolitikere ble overrasket over hvor svak yrkesskadedekning politifolk hadde. Jeg er glad for at dette nå vil bli endret fremover, sier Verdal.

Lovforslaget vil ikke ha tilbakevirkende kraft.