Gjennomslag for lovendring på yrkesskade

Yrkesskade gjennomslag

F.v.: Forbundsleder Sigve Bolstad, forbundssekretær Linda Verdal og hovedverneombud Audun Buseth.

Regjeringen la onsdag frem forslag til endring i Politiloven vedrørende yrkesskadeerstatning. Dette er en seier for medlemmene i Politiets Fellesforbund.

– Dette har vært en av Politiets Fellesforbunds viktigste saker de siste to årene. Gjennom tre justisministre har vi lagt press på å få en lovendring i denne saken. Vi er derfor svært glad for at justisminister Monica Mæland tar de politiansattes vern på alvor, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Setter liv og helse på spill

Politiets Fellesforbund har vært pådriveren for å få på plass en lovendring som sikrer politiansatte som skader seg under politioperativ trening skal få skadene godkjent som yrkesskade. Det har vært en rekke saker hvor politifolk ikke har fått erstatningen de burde.

– Våre medlemmer er en yrkesgruppe som «løper til der andre løper fra». I ytterste konsekvens er denne yrkesgruppen villig til å sette liv og helse på spill for å løse samfunnsoppdraget. Derfor skulle det bare mangle om ikke staten tar ansvaret for skaden arbeidet kan påføre dem, sier Bolstad.

Utfordringen med dagens lovverk er at det stilles krav om at det skal ha skjedd en plutselig og ytre uventet hendelse for at man skal få yrkesskadeerstatning, mens Trygderetten, Nav og Statens pensjonskasse ofte ikke har vurdert skader som oppstår under politioperativ trening som en arbeidsulykke. Dette har ført til at flere politiansatte har blitt sittende igjen med inntektstap de ikke får dekket.

Må sikre full dekning

– Nå har vi akkurat fått lovforslaget, men ved første øyekast ser dette ut til å være det vi har bedt om. Vi må nå gå i dybden og forsikre oss om at medlemmene får full erstatning for skader som oppstår under nødvendig trening, sier forbundssekretær og leder av arbeidsgruppen for yrkesskade, Linda Verdal.

Sammen med hovedverneombud Audun Buset, avgått lokallagsleder i Trøndelag, Vidar Johnsen, og jurist i Politiets Fellesforbund, Gry Berger, har hun jobbet med denne saken de siste to årene. Arbeidsgruppen har vært i kontakt med flere politiansatte som selv har sittet igjen med regningen etter å ha blitt skadet under nødvendig trening for å løse samfunnsoppdraget.

– Disse historiene har vært en sterk motivasjonsdriver for å få gjennomslag for lovendring. I løpet av de siste to årene har vi hatt møter med politikere fra alle de politiske partiene, både nasjonalt og lokalt, og vi er glade for at vi har nådd frem med vårt budskap både til regjeringen og til stortingspolitikere, sier Verdal.

Hun sier hele fagforeningen, både forbundskontoret og lokallagene, har jobbet systematisk for denne saken.

– Nå skal vi bruke høringsfristen til å sette oss grundig inn i lovforslaget for å sikre et best mulig vern for våre medlemmer, avslutter forbundsleder Bolstad.