Pensjonsforhandlingene for dem med særaldersgrense er i havn

Unn Alma Skatvold #13

Unn Alma Skatvold og Politiets Fellesforbund opplyser at en ny pensjonsavtale for dem med særaldersgrenser - etter krevende forhandlinger - er på plass.

Etter mange måneder med forhandlinger er det nå på plass en ny pensjonsavtale for alle yrkesgrupper som har særaldersgrenser. – Det har vært krevende og det er på langt nær alt i avtalen vi er tilfreds med, men det var viktig å få landet en avtale nå, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Hun understreker at det gjenstår en stor jobb med å bringe resultatet av den nye pensjonsavtalen ut til medlemmene.

– For Politiets Fellesforbund er det viktig at denne nye avtalen er bedre enn den midlertidige avtalen som gjelder for øyeblikket. Det er også essensielt at medlemmene med særaldersgrenser nå blir sikret et livslangt tillegg i pensjonen. Og for Politiets Fellesforbund er det viktig at vi har landet en avtale sammen med de øvrige forbundene i Unio, sier Skatvold.

Gjelder mange

Dette er en avtale som gjelder for over 235 000 offentlig ansatte med særaldersgrenser. Unio, LO, YS og Akademikerne har forhandlet på vegne av sine medlemmer. Det har vært lange og tøffe forhandlinger som startet opp i begynnelsen av mai, etter at de forrige forhandlingene strandet i 2020. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil nå starte arbeidet med å utarbeide nødvendige lovendringer, i tråd med det partene har avtalt.

Nytt prinsipp for alderspensjon i folketrygden

Fra 2011 ble det en ny måte å beregne alderspensjon i folketrygden på, hvor et hovedprinsipp er at det skal lønne seg å stå lenger i arbeid. Man tjener nå opp pensjon for alle år man jobber, i motsetning til tidligere hvor det var de beste 20 årene som var tellende.

I tillegg skal pensjonene både fra folketrygden og Statens pensjonskasse levealderjusteres. Det vil si at pensjonen skal deles på antall år som staten forventer at du skal leve, etter at du begynner å ta ut pensjon. Tar du ut pensjonen på et sent tidspunkt, blir pensjonen høyere, både fordi du tjener opp mer og fordi du får færre år å dele pensjonsbeholdningen på.

Dette nye pensjonssystemet for alderspensjon var lite forenlig med særaldersgrenser. Derfor har det vært helt nødvendig å fremforhandle tilpasninger for dem som har særaldersgrenser.

Hva får jeg i pensjon?

– Det er sikkert mange som nå lurer på hva de vil få i pensjon. Politiets Fellesforbund har ikke beregningsmodeller og lønnsdata som er nødvendig for å beregne pensjonen for den enkelte, og det er derfor Statens pensjonskasse som må gjøre dette. Nå skal vi formidle avtalen ut til våre medlemmer, og så er det arbeidsgiver som må iverksette de endringene den nye avtalen medfører, sier Unn Alma Skatvold.

Hvem skal ha særaldersgrenser og hva skal særaldersgrensene være?

Det som er forhandlet nå er regelverket for dem som i fremtiden skal ha særaldersgrenser og overgangsordninger for de som har særaldersgrenser i dag. Når det gjelder regelverket for hvilke yrkesgrupper som skal ha særaldersgrenser i fremtiden og hvilke aldersgrenser som skal gjelde, så er det en annen prosess. Den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen, Molander-utvalget, leverte en rapport i juni som skal behandles politisk på et senere tidspunkt.

Avtalen skal evalueres

Pensjonsreglene for personer med særaldersgrense skal evalueres innen 2035.

Vi vil komme tilbake med mer detaljer om avtalen. Dersom du har spørsmål, send oss en e-post på pensjon@pf.no.