Nytt personalreglementet fremforhandlet

Bente2 (4:3)

Bente Elisabeth Bugge har jobbet med det nye personalreglementet.

Nytt personalreglement trådte i kraft 1. juli. De viktigste endringene er at det gis mulighet for ansettelser uten ordinær ansettelsesprosess for inntil tolv måneder under forutsetning av at visse vilkår er oppfylt. Bruk av unntak for ordinær ansettelse utover seks måneder skal drøftes med de tillitsvalgte. Det blir også et eget ansettelsesråd for ledere på nivå 2, 3 og 4.

Det nye personalreglementet som har trådt i kraft, erstatter det midlertidige personalreglementet fra 2019. Forbundssekretær Bente Elisabeth Bugge har sammen med advokat Gry Schrøder Berger forhandlet på vegne av Politiets Fellesforbund.

– Først og fremst er vi glade for at vi denne gangen har kommet til enighet med arbeidsgiver om et personalreglement. Det nye personalreglementet har noen videreføringer fra tidligere, men også noen vesentlige endringer. For det første så er det tatt inn en presisering at hovedregelen er faste ansettelser i politietaten. De siste årene har etaten vært preget av mye midlertidighet, både gjennom pandemien og Ukraina-krigen, så vi er glade for at denne presiseringen er kommet med slik at det ikke skal være noen tvil om at statsansattloven gjelder også i politiet, sier Bugge.

Utvidet mulighet til administrative ansettelser

Videre er det åpnet for en ny bestemmelse for administrative ansettelser utover seks måneder og inntil tolv måneder. Dette er en utvidet mulighet for arbeidsgiver, men det fremgår i reglementet når denne muligheten kan benyttes, samtidig som arbeidsgiver forplikter seg til å gjennomføre drøftinger med de tillitsvalgte når unntaket skal benyttes. Og denne drøftingen skal være dokumentert.

– Det er understreket fra Politidirektoratet ut i etaten at denne utvidelsen må forvaltes på en god måte i underliggende enheter, og vi er fornøyde med at partene har en felles protokolltilførsel om at denne endringen i personalreglementet med utvidet bruk av unntak skal evalueres etter to år, sier forbundssekretæren.

Nytt ansettelsesråd

Bugge er også fornøyd med at det nå kommer på plass et eget ansettelsesråd for ledere:

– Det blir nå eget ansettelsesråd for ledere på nivå 2, 3 og nivå 4-ledere som leder andre ledere uavhengig av stillingskode. Denne endringen har vært etterspurt av våre egne ansettelsesrådsmedlemmer og er viktig å få på plass. Nytt er også at i ansettelse av påtalestillinger vil leder av Felles påtaleenhet gå inn på arbeidsgiversiden som fast medlem av ansettelsesrådet. Dette er nok de største endringene i det nye personalreglementet, men det foreligger også noen andre mindre endringer, avslutter Bente Elisabeth Bugge. Hun henstiller spesielt tillitsvalgte og rådsmedlemmene, men også ledere, til å sette seg inn i det nye reglementet.