PF sier ikke opp dagens ATB-avtale

Unn Alma Skatvold 5 Foto Erik Inderhaug

Forbundsleder Unn Alma Skatvold forteller at ATB-avtalen nå løper for ytterligere ett år.

Foto: Erik Inderhaug

Politiets Fellesforbund har valgt å ikke si opp dagens avtale om arbeidstidsbestemmelser (ATB) i politiet. – Vi har hatt en tett dialog med våre lokallag og forbundsstyret. Vi har kommet fram til at vi ikke ønsker å si opp dagens avtale. Siden heller ikke motparten har sagt opp avtalen ved fristens utløp den 30. september, så løper den videre i ett år, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Hun redegjør for hvorfor Politiets Fellesforbund synes det er bedre å prolongere dagens avtale enn å si den opp:

– Det er utvilsomt utfordringer med dagens avtale, men tilbakemeldingene fra våre tillitsvalgte viser at det meste av problematikken handler om hvordan ATB-avtalen etterleves og praktiseres. Utvidende og innskrenkende tolkninger av hjemlene i avtalen har vært og er fortsatt problematisk. Vi får imidlertid noen tilbakemeldinger på at dette er under bedring, sier Unn Alma Skatvold.

Neste år blir avgjørende

ATB-avtalen løper nå for ytterligere ett år – til og med 30. september 2023. Innen den tid vil forbundslederen se en klar forbedring av praktiseringen av ATB:

– Vi har et mål om at vi det neste året skal bedre denne etterlevelsen ytterligere. Vi har medlemsgrupper i turnus med store utfordringer knyttet til forutsigbarhet i hverdagen. Spesielt med tanke på disse, må vi gjøre en ny vurdering av avtalen neste år. Det at arbeidsgiver heller ikke har valgt å si opp avtalen ser vi på som et tegn på at de også ønsker å jobbe videre med praktiseringen og endre på det som er problematisk, kommenterer forbundslederen.

Arbeidstidsbestemmelsene (ATB)

  • Arbeidstidsbestemmelsene i politi- og lensmannsetaten (ATB) er en særavtale med hjemmel i arbeidsmiljøloven.
  • Med avtalen balanseres arbeidsgivers behov for fleksibilitet i driften av politiet mot arbeidstagernes behov for vern og hvilebestemmelser.
  • Les mer om ATB >