Innfører elektrosjokkvåpen i politiet

MG 4892 Taser,Elpistol,Elektrosjokkvåpen,Kjetil Lussand Foto Torkjell Trædal

Foto: Torkjell Trædal

Regjeringen har i dag besluttet at elektrosjokkvåpen skal innføres i politiet.

– Politiet ønsker det og derfor innfører vi nå elektrosjokkvåpen som virkemiddel i krevende situasjoner for politiet. Elektrosjokkvåpen har blitt prøvd ut i fire politidistrikt, og erfaringene viser at det er effektivt og egnet i situasjoner hvor gjerningsperson for eksempel er bevæpnet med kniv, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding (regjeringen.no).

Erstatter ikke generell bevæpning

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, mener elektrosjokkvåpen kan være et godt alternativ.

– Dette er et skritt i riktig retning, men vi mener fortsatt at generell bevæpning er til det beste for å trygge den enkelte tjenestemann og -kvinne og ikke minst befolkningen. Elektrosjokkvåpen vil aldri kunne være tilstrekkelig i de verst tenkelige situasjoner, men det vil absolutt kunne være med og begrense skadeomfanget noe, sier Bolstad.

Prøveprosjekt siden 2019

Det er fire utvalgte politidistrikt i Norge som har prøvd ut elektrosjokk i daglig tjeneste siden 2019: Oslo (Beredskapstroppen), Øst, Sør-Vest og Troms. I mai i år mottok Politidirektoratet (POD) den eksterne evalueringen av prosjektet. Evalueringen konkluderer blant annet med at utprøvingen ikke har medført noe endret maktbruk, herunder redusert bruk av pepperspray. Den viser også at den kan erstatte skytevåpen i noen tilfeller, men ikke alle.

– Regjeringen har på bakgrunn av anbefalingen fra POD besluttet at elektrosjokkvåpen gradvis skal innfases i politidistriktene. Jeg vil understreke at elektrosjokkvåpen ikke skal overta som det foretrukne maktmidlet fremfor batong og pepperspray, men fylle et tomrom mellom disse og skytevåpen, sier Mæland på www.regjeringen.no.