Politiet midlertidig bevæpnet igjen

Pistol i hylster synlig, bevæpning

Politidirektoratet har besluttet nasjonal bevæpning av politiet for å trygge gjennomføringen av planlagte arrangementer over hele landet i tidsrommet 19. til 23. juli. – Det viser at behovet for generell bevæpning av norsk politi absolutt er til stede, sier forbundsnestleder Unn Alma Skatvold.

Politidirektoratet opplyser at politiet vil være midlertidig bevæpnet for å trygge gjennomføringen av ulike arrangementer og større folkeansamlinger i tilknytning til den islamske høytiden Id al-adha og markeringer i anledning at det er 10 år siden terrorangrepene 22. juli 2011.

− Politiet har lang erfaring med å ivareta sikkerheten rundt større arrangementer og inn mot ulike merkedager. Markeringene vil foregå spredt over hele landet, og det er besluttet å sikre en enhetlig praksis for politiets beredskap disse dagene, sier Jørn Schjelderup, seksjonsleder i Politidirektoratet, på politiet.no.

Krever permanent bevæpning

Politiet kan være bevæpnet i daglig tjeneste for eksempel når det anses som nødvendig for å håndtere en alvorlig trusselsituasjon, og det har skjedd flere ganger siden 2014. Sist periode med midlertidig bevæpning startet i november 2020, og ble avsluttet så nylig som 21. juni 2021.

– At politiet igjen bevæpnes midlertidig, så kort tid etter at sist periode med det ble avsluttet, viser at behovet absolutt er til stede for generell bevæpning av norsk politi. Det vil gi økt forutsigbarhet for våre medlemmer, redusere responstiden, og med det kunne utgjøre forskjell på liv og død, og være en viktig permanent styrking av beredskapen, sier forbundsnestleder Unn Alma Skatvold.

Forskjell på liv og død

Generell bevæpning er viktig for samfunnssikkerheten og for sikkerheten til våre medlemmer. Politiets Fellesforbund kommer til å jobbe for generell bevæpning av politiet til det kommer på plass.

– Norsk politi har vist at de håndterer bevæpning på en god måte. Det er viktig for befolkningens sikkerhet og for å trygge den enkelte tjenestemann og -kvinne. De som løper til der andre løper fra, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

I Norge er politiet i utgangspunktet ubevæpnet i daglig tjeneste, men har såkalt fremskutt lagring av skytevåpen i kjøretøy og kan bevæpne seg ved behov under konkrete oppdrag.

– Jeg har forståelse for at mange er redd for at generell bevæpning av politiet skal føre til et mindre sivilt preg, og at det skal gi flere skarpe situasjoner. Men norsk politi er blant verdens best utdannede politi. Vår hovedinnfallsvinkel er dialog og ikke maktbruk, og bruk av våpen er siste utvei. Jeg mener norsk politi har vist at de håndterer dette på en god måte og at tilliten til politiet ikke synker selv om de er bevæpnet. Dette har i alle fall ikke vært tilfelle de siste årene, hvor politiet har vært midlertidig bevæpnet over lengre tid i flere perioder, sier Bolstad.