Ja til bevæpning

Sigve Bolstad med illustrasjonsbilde politi bevaepning

Politiets Fellesforbund har lenge ment at generell bevæpning er viktig både for befolkningens sikkerhet og egensikkerheten til norsk politi, skriver forbundsleder Sigve Bolstad i dette innlegget.

Det er mange som har sterke meninger mot at politiet skal bli permanent bevæpnet. En av dem er Svein Gjerdåker, som på lederplass i Dag og Tid fredag 22. oktober mener politiet skal beholde sitt sivile preg og at det vil bidra til at færre kriminelle skaffer seg våpen.

Politiets Fellesforbund har lenge ment at generell bevæpning er viktig både for befolkningens sikkerhet og egensikkerheten til norsk politi. Gjentatte alvorlige hendelser i Europa de senere årene viser at terror og alvorlig kriminalitet er dessverre blitt en del av hverdagen. I tillegg har Politidirektoratet gått ut og slått alarm om at flere psykisk syke personer vil begå grove voldshandlinger i fremtiden.

Politiet har ikke tid til å snu og hente våpenet som ligger nedlåst i et skrin i bilen når det står om sekunder!

— Sigve Bolstad

Leder, Politiets Fellesforbund

Er det ikke på tide å lytte til de som har skoa på og som står overfor farlige situasjoner nærmest daglig for å beskytte deg og meg? Er det ikke på tide å gi politiet de verktøyene de trenger? Publikum har en forventning om at politiet skal løse alvorlige hendelser raskt, og dermed kan tilgangen til våpen være en helt avgjørende faktor. Politiet har ikke tid til å snu og hente våpenet som ligger nedlåst i et skrin i bilen når det står om sekunder!

Nå har politiet vært midlertidig bevæpnet i ulike perioder gjennom flere år. Det viser at behovet for permanent bevæpning så absolutt er tilstede, men det har også vist at politiet kan håndtere bevæpning på en svært god måte. Motargumentene «vold avler vold» og at kriminelle i større grad vil bevæpne seg for å «matche» politiets utvikling er kun synsing og ikke reelt.

Politiets Fellesforbund har forståelse for noen frykter at permanent bevæpning av politiet vil føre til et mindre sivilt preg og gi større avstand til politiet. Men norsk politi er blant verdens best utdannede som har den kompetansen som trengs. Vår hovedinnfallsvinkel er dialog og minst mulig bruk av makt. Bruk av våpen er aller siste utvei. Innbyggerundersøkelsen viser at tilliten til politiet aldri har vært større, til tross for at norsk politi har vært midlertidig bevæpnet over lengre perioder. Vi er overbevist om at flere vil føle tillit et politi som er riktig utstyrt, som reagerer raskt, som kan beskytte folk og løse kritiske situasjoner.

Innføring av elektrosjokkvåpen er et skritt i riktig retning, men det vil aldri kunne være tilstrekkelig i de verst tenkelige situasjonene. Politiets Fellesforbund ønsker derfor at det gjøres en ny bevæpningsutredning. Det har skjedd en god del siden Bevæpningsutvalget i 2017 landet på at politiet skulle fortsette å være ubevæpnet. Vi har hatt mange perioder med midlertidig bevæpning, punktbevæpning på utsatte steder er nå tillatt og vi har et stadig skjerpet trusselbilde.

Det må ikke være noen tvil om at politifolk er gode til å løse situasjoner uten å ty til våpen. Antall oppdrag med bevæpning er lavt sammenliknet med det totale antallet oppdrag politiet årlig responderer på. Ifølge Politidirektoratet viser statistikk fra de ti siste årene at det kun er i et fåtall av oppdragene med bevæpning politiet truer med skytevåpen eller faktisk skyter.

Politiets Fellesforbund håper norske politikere og samfunnet ser viktigheten av at norsk politi blir bevæpnet. Samfunnet vil ikke bli renset for kriminalitet eller tragiske hendelser selv om norsk politi får bære våpen. Men det handler om min og din trygghet. Det handler om de tilfellene der tid er kritisk og hvorvidt våpenet er i bilen eller på hofta kan utgjøre en viktig forskjell.

Sigve Bolstad
Leder, Politiets Fellesforbund

Innlegget ble først publisert i Dag og Tid fredag 29. oktober 2021.