– Utviklingen må stoppes før det er for sent

Sigve Bolstad #14 (Arendalsuka 2017)

Mandag ble en politipatrulje angrepet av 20 til 30 ungdommer. – En skremmende og helt uakseptabel samfunnsutvikling, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Politiet skulle mandag kveld pågripe to personer på Mortensrud i Oslo, som er siktet i en pågående trusselsak. Det oppstod konfrontasjoner og 20 til 30 ungdommer gikk til angrep på politiet, hvor det blant annet ble kastet stein på politipatruljene og betjentene ble fysisk angrepet.

– Det er skremmende, men først og fremst fullstendig uakseptabelt. Å angripe politiet, de som jobber hver dag for å ivareta befolkningens trygghet og rettsikkerhet, er et alvorlig angrep på demokratiet. Dessverre er det ikke overraskende, sier forbundslederen.

Kriminaliteten blir tøffere

Han viser til at politiyrket blir stadig mer krevende og at kriminaliteten blir tøffere og mer kynisk.

– Vi har sett tendensen lenge. Medlemmene våre har stått i dette over lengre tid. En fersk medlemsundersøkelse fra Politiforum viser at nesten to av tre har blitt utsatt for vold som følge av at de jobber i politiet. Det er et økende problem flere steder i landet at ungdom ikke har respekt for politiet og at de setter seg i opposisjon når politiet kommer. Det er svært uheldig, sier Bolstad.

Mindre tid til forebygging

Sigve Bolstad mener at den manglende respekten er et resultat av politiet ikke lenger har mulighet til å drive forebyggende arbeid i så stort omfang som tidligere.

– Politiet har ikke ressurser og kapasitet til å prioritere det proaktive arbeidet i den grad de ønsker. Med de ressursene vi har i dag, så har politiet stort sett anledning til å dukke opp når noe har skjedd. Da er det vanskelig å opparbeide seg gode relasjoner i de miljøene som allerede er litt krevende, sier forbundslederen.

Flere må på banen

Han påpeker at flere instanser nå må ta grep.

– I Oslo har vi fått litt for mange tilfeller. Det er en urovekkende utvikling som må stoppes før den går for langt. Dette er ikke politiets problem alene, så her må flere instanser på banen, sier Bolstad.

– Politiet har en tøff arbeidshverdag. Det er det liten tvil om. Men vi kan ikke komme i en slik situasjon at politifolk blir redd for å gjøre jobben sin. Det vil gå ut over samfunnssikkerheten, legger Sigve Bolstad til.