Glad for politiengasjementet

Bohler og Bolstad

– Vi setter pris på det store engasjementet for norsk politi, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Torsdag ettermiddag møtte han Jan Bøhler (Sp) fra justiskomiteen på Stortinget.

– Det er gledelig at politikere tar kontakt og viser interesse for norsk politi og engasjerer seg i utviklingen fremover. Politiets Fellesforbund er en sentral premissleverandør for regjeringen og de ulike partienes kriminalpolitikk, sier forbundslederen.

Reform og programpakke

Politireform og Politiets Fellesforbund sin programpakke var noen av temaene under møtet.

– Vi har flere prioriterte saker inn mot stortingsvalget. Etterforskningsløft, identitetsskjerming for politiet, innføre permanent bevæpning, etablere et nasjonalt varslingsombud og ikke minst at politiet har nok ressurser til å møte fremtidens utfordringer med sin kompetanse og slagkraft, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund har lenge påpekt at politireformen ikke er den reformen som politikerne har lovet.

– Politireformen har definitivt styrket politiet på flere områder, men man har ikke lykkes med å få politiet tettere på innbyggerne der de bor. Dette var hele hovedpoenget. Vi får stadig vekk tilbakemeldinger fra våre lokallagsledere om at reformens ambisjoner ikke samsvarer med budsjettene. Det må tas på alvor, sier Sigve Bolstad.

Straks stortingsvalg

Stortingsvalget er rett rundt hjørnet og Bolstad ønsker Bøhler lykke til med innspurten.

– Vi skal bruke tiden frem mot valget godt og så håper vi at den som får regjeringsmakten vil videreutvikle norsk politi og gjøre det best mulig rustet til å håndtere samfunnsoppdraget, avslutter forbundslederen.