Ny oppdatering om lønnsoppgjøret for 2023

Sivilt ansatt på kontor foran PC med politet på skjerm

Årets mellomoppgjør kom i havn i april og i juli ble det klart hvordan pengene skal fordeles. Nå er størrelsen på det generelle tillegget til Politiets Fellesforbunds medlemmer som er omfattet av oppgjøret i politietaten klart.

(NB! Noen medlemmer omfattes av andre virksomheter og andre forhandlinger, som ikke er ferdige ennå. For eksempel er PST og PHS egne forhandlingsområder.)

Politiets Fellesforbunds medlemmer som er omfattet av oppgjøret i politietaten får i år et flatt generelt tillegg. Størrelsen på det er nå endelig avklart. Det generelle kronetillegget i lønnsoppgjøret 2023 for Politiets Fellesforbunds medlemmer som er omfattet av oppgjøret i politietaten per 1. mai 2023 blir 36 528 kroner i økt årslønn for en fulltidsstilling. Beløpet vil utbetales 12. oktober, med tilbakebetaling fra 1. mai 2023.

– Det som har vært viktig for Politiets Fellesforbund i årets lønnsoppgjør har vært solidaritet i et år med høy prisstigning og hyppige rentehevinger, sier forhandlingssjef Roar Fosse.

Viktig med sosial profil

– Lønnsforhandlinger er alltid krevende da partene har ulike behov og krav inn i forhandlingene hvor en må enes om et felles resultat. Vi lever i en dyr tid som treffer alle, med blant annet høy inflasjon, høye strømkostnader og stadig dyrere renter. For Politiets Fellesforbund har det derfor i år vært viktig å ha en sosial profil med et godt lønnsoppgjør fordelt til flest mulige, noe vi mener vi har lyktes godt med, sa forbundsnestleder Ørjan Hjortland da fordelingen av lønnsoppgjøret ble klart i juli.

Ansatte som ikke mottar tillegget

  • ansatte som har fratrådt i perioden 01.05.2023–17.09.2023, og ansatte som i frem til årsskifte er registrert med fratredelse.
  • nyansatte som har startet i politiet i perioden 01.01.2023 – 01.05.2023. (Nyansatte skal vurderes på HTA 2.5.5, nr. 3 innen 12 mnd. etter ansettelse.)
  • ansatte som har gått, eller går ut, i ulønnet permisjon i perioden 01.05.2023 – frem til effektuering av oppgjøret. (Disse skal vurderes etter HTA 2.5.5, nr. 4 ved gjeninntreden.)

Unntak – ansatte som faller inn under overnevnte, men som ikke trekkes ut:

  • ansatte i ulønnet foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-15, samt ansatte som på virkningstidspunktet for lokale forhandlinger er i ulønnet permisjon – uansett årsak - av inntil én måneds varighet.
  • ansatte som har gått av med pensjon.

NB! Tillegget som er omtalt her angår PF-medlemmer ansatt i politietaten per 1. mai 2023. Noen medlemmer omfattes av andre virksomheter og andre forhandlinger, som ikke er ferdige ennå. For eksempel er PST og PHS egne forhandlingsområder.