Plikten til å fratre ved særaldersgrense skal ikke gjeninnføres

Unn Alma Skatvold #9

Et flertall på Stortinget har blitt enige om et nytt pensjonsforlik. – Politiets Fellesforbund er både skuffet og overrasket over at regjeringen har inkludert spørsmålet om pliktig fratreden ved særaldersgrensene i avtalen, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Ap, Sp, SV, Høyre, KrF, Venstre og MDG ble torsdag ettermiddag enige om hovedprinsipper for det offentlige pensjonssystemet for de neste ti årene. Avtalen (PDF, 0,1MB) speiler i stor grad på forslagene i Stortingsmelding nr. 6 (2023-2024) om økning av aldersgrensene og styrking av alderspensjonen til uføre og minstepensjonister, men avtalen rekker også ut over dette. Blant annet har stortingsflertallet blitt enige om at plikten til å fratre ved særaldersgrensene ikke skal gjeninnføres.

Det reagerer Skatvold på.

– Politiets Fellesforbund er både skuffet og overrasket over at regjeringen har inkludert spørsmålet om pliktig fratreden ved særaldersgrensene i avtalen. Dette er ikke i tråd med Hurdalsplattformen og er heller ikke avklart med Unio eller de øvrige hovedsammenslutningene. Det er heller ikke i tråd med Politidirektoratets høringsinnspill i tidligere prosesser, sier forbundslederen.

Hun påpeker at avtalens innhold likevel er uklart.

– Avtalen kan etter vårt syn ikke forstås slik at den utelukker at politistillinger i framtiden skal ha pliktig avgang. Aldersgrenseloven åpner også i dag for at dette kan bestemmes gjennom forskrift, sier Unn Alma Skatvold.

Vil fortsette å jobbe for særaldersgrensene

Hvilke stillinger som vil få pliktig avgang henger sammen med arbeidet som skal avklare hvilke stillinger som i fremtiden skal ha særaldersgrenser.

– Dette arbeidet skjer i en egen prosess hvor Unio og Politiets Fellesforbund vil være involvert. Politiets Fellesforbund vil fortsette å jobbe for å bevare særaldersgrensene og sikre en god og verdig pensjon for våre medlemmer, avslutter Skatvold.