Streikebidrag utbetalt til medlemmer i Politiets Fellesforbund

UNIO Chateau Neuf 24 1024x681

Foto: Stig Weston

Alle streikebidrag er nå utbetalt. Arbeidsgiver foretar trekket på juli-lønna. Bakgrunnen for at vi har utbetalt til alle på forskudd er pga. ferieavvikling og for å være sikre på at pengene er inne på medlemmets konto før de blir trukket på lønn.

Alle medlemmene som har fått utbetalt er varslet med SMS og e-post (avsender Unio). All informasjon om utbetaling finnes i KBS, og for medlemmet på Min streikeside.

Status

  • 1166 medlemmer var tatt i fase 1–3
  • 1119 medlemmer har fått utbetalt streikebidrag
  • 2 medlemmer manglet lønnsopplysninger og har ikke fått utbetalt streikebidrag (per 20.6.).
  • 45 medlemmer er registrert med kode Unntatt (eller lignende) eller hadde dispensasjon alle dager i streiken. De har ikke fått utbetalt streikebidrag.
    • Om det skulle være feil her, bes medlemmet kontakte oss. De må sørge for at opplysningene på Min streikeside er korrekte, og laste opp lønnsslipp som dokumenterer at de er trukket på lønn, så vil de få utbetalt.

Klage

Om medlem har fått for lite utbetalt sammenlignet med hva hen er trukket av arbeidsgiver, kan hen klage. Dette gjøres på Min streikeside og veiledning ligger under her.

Ingen klager kan registreres før juli-lønn er utbetalt og de ser hva arbeidsgiver faktisk har trukket. Klager må dokumenteres med lønnsslipp. Dette kan derfor ikke skje før etter 12.7.