Lønnsoppgjøret:

Unio vil ha en mer rettferdig og ansvarlig lønnsutvikling

Julie Krystad 2 redigert

Unios årlige inntektspolitiske konferanse gikk av stabelen 8. mars. Tillitsvalgt Julia Krystad ga forsamlingen et innblikk om sin arbeidshverdag i politiet.

Leder av Unio, Ragnhild Lied, innledet om utfordringene før årets lønnsoppgjør. Hun etterlyste en mer rettferdig og ansvarlig lønnsutvikling. Tall fra TBU viser at offentlig sektor tredje år på rad kommer dårligere ut sammenlignet med store deler av privat sektor.

– Når frontfagrammen i fjor ble anslått til 3,7 prosent, og vi ser at lønnsveksten for industrifunksjonærer og ansatte innen finans var 5 prosent, er det tydelig at mange i privat sektor ikke forholder seg til den anslåtte frontfagsrammen. Samtidig henger lønnen til de med høyere utdanning i offentlig sektor etter, i takt med at bemanningskrisen i stat og kommune øker, sa Lied under åpningen.

Vil kreve reallønnsvekst

Ragnhild Lied påpekte at Unio i år må kreve reallønnsvekst og en høyere ramme enn frontfaget.

– Det må til dersom vi ikke bare skal klare å rekruttere, men også beholde tilsatte med høyere utdanning i stat og kommune over hele landet. Og det må til dersom vi skal ha en koordinert lønnsdannelse med en ansvarlig og rettferdig lønnsutvikling, sa Lied.

Pekte på utfordringer i politiet

Julie Krystad, hovedtillitsvalgt i Politiets Fellesforbund Øst, jobber til daglig i nettpatruljen i Øst politidistrikt. Hun fortalte om gleden ved å være politi, samtidig som hun trakk frem utfordringene ved arbeidsavtalene.

– Politireformen har vært positiv på mange måter, men det finnes også ulemper ved en slik reform. Distriktet vi jobber i er blitt mye større. Det i seg selv trenger ikke å være en stor utfordring, men det er en stor utfordring når våre arbeidsavtaler er ulovlige, sa Krystad.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Julie Krystad på Unios inntektspolitiske konferanse 2023

Julie Krystad, hovedtillitsvalgt i Politiets Fellesforbund Øst, jobber til daglig i nettpatruljen i Øst politidistrikt.

Foto: Unio / Peter Von Tangen-Jordan

Hun forklarer videre:

– Med ulovlige arbeidsavtaler som ikke sier noe om hvor du har eget arbeidsted, når du skal på jobb eller hva du faktisk jobber som. Det betyr at arbeidsgiver med sin styringsrett, plasserer en arbeidstaker der det trengs. Du kan risikere å ha en dagtid jobb i Sarpsborg og så får du plutselig beskjed om at du skal begynne å jobbe turnus på Gardermoen. Dette er noe mange vil oppfatte som en oppsigelse i praksis, sa Julie Krystad.

Tryggheten og forutsigbarheten svekkes

Hun mener at disse arbeidsavtalene fører til at tryggheten og forutsigbarheten for alle ansatte i norsk politi svekkes.

– Arbeidsgiver har et ansvar for å lage tydelige, riktige og ikke minst lovlige arbeidsavtaler for sine ansatte, sa Krystad under sitt innlegg.