Alf Gunnar Holm er årets leder

Aretsleder2023 2 2

Alf Gunnar Holm (t.v.) er «Årets leder». Han fikk gratulasjoner fra Lars Reiersen, leder av PF Politilederne.

Alf Gunnar Holm, seksjonsleder for etterforskning i Nordland politidistrikt, er årets leder for politiet i 2023. Juryen gir ham de aller beste skussmål. – Jeg hadde aldri forestilt meg å bli valgt til «Årets leder», men jeg setter enorm pris på utnevnelsen, sier Holm.

– Årets leder i politiet er nominert av de ansatte på seksjonen. Å bli nominert av dem man er satt til å lede gjør prisen ekstra verdifull for en leder, sier Lars Reiersen, leder av PF Politilederne.

Hovedpersonen selv, Alf Gunnar Holm, ante ikke at han skulle bli «Årets leder»:

– Jeg visste at jeg var nominert og var egentlig strålende fornøyd med det. At det skulle bli meg som ble valgt til «Årets leder» kom fullstendig overraskende. Jeg tar dette som et tegn på at min lederstil blir verdsatt. Jeg har vært politi siden 2002 og har hatt en rekke ulike ledere selv og har forsøkt å definere hvilke egenskaper jeg selv har satt størst pris på hos en leder. Jeg legger vekt på tydelighet og at oppdraget skal løses, men aller mest legger jeg vekt på det relasjonelle og at folk skal ha handlingsrom. Vi har stått i krevende tider i politiet de siste årene, og jeg ser at medarbeiderne mine jobber skjorta av seg, men vi drar lasset sammen. Jeg ser det å bli utnevnt til «Årets leder» som enormt motiverende, og jeg merket at skjortekragen ble trang og ordforrådet magert da jeg skulle takke for utnevnelsen. Dette var rett og slett stort for meg. Jeg er kjempestolt!, sier seksjonslederen for etterforskning i Nordland politidistrikt.

Juryen til «Årets leder i politiet» består av:

  • Benedicte Bjørnland – politidirektør
  • Eirik Kristoffersen – forsvarssjef
  • Linda Lai – professor i ledelse, BI
  • Lillian Borge Bersaas – namsfogd, Vest politidistrikt
  • Unn Alma Skatvold – forbundsleder, Politiets Fellesforbund

– Vi fikk over 50 nominasjoner til årets kåring. Kandidatene og nominasjonene kvalitetssjekkes før de oversendes juryen, og de velger ut de ti som synes å være de beste kandidatene til selve jurymøtet. På jurymøtet snevres det ytterligere ned til tre kandidater, og blant disse tre finner man årets leder i politiet, forklarer Lars Reiersen.

De ti i finalefeltet

De ti lederne som fikk plass i finalefeltet var:

1. Odilia G. Togstad, 48 år

Seksjonsleder, sivil rettspleie Stjørdal, Trøndelag politidistrikt

2. Henning Reif Fossås, 52 år

Seksjonsleder, operasjonssentralen, Sør-Øst politidistrikt

3. Lill Heidi Tinholt, 50 år

Seksjonsleder, Etterforskning, Hønefoss, Sør-Øst politidistrikt

4. Alf Gunnar Holm, 48 år

Seksjonsleder, etterretning, forebygging og etterforskning, Bodø, Nordland politidistrikt

5. Lisbeth Aasheim Jahnsen, 48 år

Avsnittsleder, drapsseksjonen, FEE, Oslo politidistrikt

6. Lena Reif, 51 år

Driftsenhetsleder, FEE, Sør-Øst politidistrikt

7. Esther Klubben, 50 år

Seksjonsleder, etterretning. Felles enhet for etterforskning og etterretning, Vest politidistrikt

8. Kjerstin Wester, 58 år

Assisterende direktør, PIT

9. Trond Rune Sunde, 55 år

Seksjonsleder, hund, Sør-Vest politidistrikt

10. Tone Ribe, 52 år

Avsnittsleder, Digitalt politiarbeid (DPA), Agder

De tre på oppløpet

De tre lederne som til slutt kjempet om tittelen «Årets leder» var:

1. Alf Gunnar Holm

2. Lena Reif

3. Henning Fossaas

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Aretsleder2023 1

Alf Gunnar Holm, seksjonsleder for etterforskning i Nordland politidistrikt, er tildelt prisen for «Årets leder i politiet 2023».

Jury som kan ledelse

– Juryen består av personer med høy kompetanse innen ledelse, og det er en styrke at både forsvarssjef Eirik Kristoffersen og professor Linda Lai kommer inn med et blikk utenfor politietaten, mener Lars Reiersen.

Alle nominerte får en tilbakemelding om at de er nominert til årets leder 2023, men ingen vet hvem vinneren er før prisen overleveres. I år ble vinneren overrasket på en parole i distriktet.

Juryen legger vekt på at:

  • Årets leder fremstår som en leder med svært god relasjonell kompetanse. Han ønsker at medarbeiderne skal utvikle seg, men er tydelig på den enkelte medarbeider også har et selvstendig ansvar for utvikling.
  • Årets leder holder en høy faglig og etisk standard, og innbyr til åpenhet og diskusjon i alle deler av enheten. Han gir sine medarbeidere plass, lytter og inkluderer alle, og er en god rollemodell på alle måter.
  • Årets leder er fremtidsrettet, og svært opptatt av at enheten tenker strategisk på de beste løsningene for fremtiden. Han er også opptatt av å bruke kompetansen og kapasiteten til eksterne samarbeidspartnere, og utnytte det felles ansvar vi har for at publikum skal få de beste tjenestene.
  • Årets leder er løsningsorientert, og samarbeider svært godt både internt og eksternt.

Alle medarbeiderundersøkelser, tilbakemeldinger og resultater peker i retning av at han som leder gjør noe ekstraordinært i denne rollen!

– Bare det å bli nominert av dem man er satt til å lede, gjør at nominasjonen er ekstra verdifull for en leder. I en hverdag hvor ledere i stor grad får mye kritikk, er det fint å se at så mange ansatte også synes de har en veldig god leder, avrunder Lars Reiersen.

Tidligere vinnere