Arrangerer konferanse for arbeidsledige politiutdannede

240208 PF Arbeidsledighetskonferanse 2024 bilde landingsside

Politiets Fellesforbund arrangerer arbeidsledighetskonferanse i Oslo 9. april. Alle politiutdannede uten jobb i politiet er invitert.

Politiets Fellesforbund har i flere år advart mot nedbyggingen av norsk politi. Nå står 447 politiutdannede uten jobb i norsk politi.

– Det må tas grep umiddelbart. Med bakgrunn i den krevende situasjonen for mange av våre medlemmer arrangerer vi en egen arbeidsledighetskonferanse hvor alle som står uten jobb i etaten er invitert, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Arbeidsledighetskonferansen «847 politistillinger søkes. Hva gjør dere politikere med det?» arrangeres på Oslo kongressenter 9. april. Alle politiutdannede som står uten jobb i etaten er invitert. Gå til Min side for påmelding. Politiets Fellesforbund dekker reisen for deg som deltar på konferansen.

Dramatisk nedbemanning i politiet

De siste årene har det vært svært vanskelig for politiutdannede å få jobb i politietaten. Til tross for et skrikende behov for flere folk. Til tross for at Norge står i den mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen på flere tiår, at kriminaliteten øker og at politiet må håndtere langt flere oppgaver enn tidligere. Det er alvorlig at regjeringen ikke bevilger nok penger som setter politiet i stand til å løse samfunnsoppdraget.

Nedbemanningen som skjer i norsk politi er dramatisk. Konsekvensen er blant annet dårligere beredskap, mindre tilstedeværende politi, lengre saksbehandlingstid, lavere oppklaringsprosent og mindre forebygging. Kort sagt mindre trygghet i lokalsamfunn i hele Norge.

– Fortsetter denne utviklingen vil vi i løpet av kort tid ha under to politifolk per 1000 innbyggere. Det gjør Norge til et av landene i Europa med lavest polititetthet, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

847 politistillinger søkes

Samtidig står altså 447 politiutdannede uten jobb i norsk politi. Topp motiverte, fulle av pågangsmot og svært utålmodige til å få lov til å benytte kompetansen sin. I juni blir de flere. Da er det ytterligere 400 nyutdannede fra Politihøgskolen til som skal konkurrere om de få jobbene som er.

– De som går ut av Politihøgskolen er høyt kompetente og ressurssterke. Politiets Fellesforbund håper at regjeringen nå vil bruke den kompetansen de politiutdannede har opparbeidet seg gjennom en bachelorgrad til det beste for rettssikkerheten og samfunnet vårt, sier Skatvold.

  • Er du utdannet politi og står uten jobb i politietaten? Meld deg på via Min side.

Dette er situasjonen

  • Det skjer en dramatisk nedbemanning i norsk politi. Politiets Fellesforbund kan ikke lenger stå og se på at hundrevis utdannes til arbeidsledighet og at kampen om de få faste stillingene blir stadig større.
  • Det er regjeringen som bestemmer antall studenter på Politihøgskolen. Antallet stemmer overhodet ikke overens med antall jobber i politiet som venter etter endt utdanning.
  • Det koster ifølge Politiets Fellesforbunds beregninger samfunnet 1,1 million å utdanne en ved Politihøgskolen. Sløsing med arbeidskraft og samfunnets ressurser.
  • Totalt 447 nyutdannede politifolk fra de siste fire årene står uten jobb i politiet.
  • Derfor anbefaler Politiets Fellesforbund full stans i opptaket på Politihøgskolen høsten 2024, for å fryse inntaket i ett år.
  • Bruk heller pengene til etter- og videreutdanning av de politiansatte. Politiets Fellesforbund har gjennom flere år registrert at kapasiteten på etter- og videreutdanningen ved Politihøgskolen er for lav. Vi opplever også at den økonomiske situasjonen i politiet fører til en reduksjon av utdanningstilbudet som gis til de politiansatte.