Omsider positiv utvikling i stillingskodesaken

Sigve Bolstad #25

– Stillingskodesaken har gitt mange følgefeil og skapt mye rot og surr for etaten. Det er derfor svært gledelig å oppleve at Politidirektoratet har gått noen nye runder og nå er villige til å rydde opp, slik at vi ser ut til å kunne lande en god løsning, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Den såkalte stillingskodesaken har vært et tema siden 2017, og handlet om at arbeidsgiver, for å unngå særaldersgrense, tilsatte politifolk i sivile stillingskoder og deretter tildelte dem politigrad.

– Det er ikke tvil om at dette har vært en krevende sak. Å tildele politimyndighet i sivile stillinger for å omgå særaldersgrenser mener vi ikke bare er dårlig praksis, men ulovlig, sier Bolstad.

Mer rot med tidligere løsninger

Det har fra arbeidsgiver blitt lansert flere «kreative løsninger» i saken, som ikke har vært akseptable. Nåværende situasjon, med utstrakt bruk av stillingskoden «lensmann» fra 1. juli i fjor, har heller ikke vært en god løsning, og har bare bidratt til rot, avsporinger og et sammensurium uten like.

– Politiets Fellesforbund har lenge vært svært tydelige i denne saken, og har også foreslått løsninger. Det vi har vært opptatt av hele veien er at man må forholde seg til lov- og avtaleverk. Derfor er det positivt at Politidirektoratet endelig ser ut til å ha innsett dette, sier forbundslederen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Karasjok lensmannskontor Torkjell Traedal

Fra 1. juli i fjor varslet Politidirektoratet utstrakt bruk av stillingskoden «lensmann» for å unngå særaldersgrenser.

Foto: Torkjell Trædal

Politiets Fellesforbund avventer sluttresultatet og hvordan løsningen blir, men er foreløpig positivt innstilt til at det nå er bevegelse i saken.

– Vi opplever at Politidirektoratet nå har lyttet til Politiets Fellesforbund og kommer oss i møte med å gå inn for å finne en løsning som fungerer, i tråd med det vi har foreslått. Rammene som nå er lagt fram virker lovende, sier forbundslederen.

Dette innebærer endringene

  • Målet for det arbeidet som skal skje framover er et gradssystem som er helt tydelig på hvor grensen for særalder går. Med andre ord at man går bort fra individuell vurdering.
  • Arbeidsgiver ønsker å trekke på lavere lederstillinger – for eksempel politiførstebetjenter og politioverbetjenter – i kontinuitetsplanverket. Det vil i så fall begrunne særalder.
  • Gradssystemet i politiet skal revideres. Arbeidet skal ferdigstilles innen 17. juni. Det er et mål for Politiets Fellesforbund at grader/stillingskoder i større grad skal tydeliggjøre ledernivå og innhold.
  • Etter 17. juni skal partene i fellesskap sørge for medarbeidere flyttes tilbake i riktig stillingskode og grad (gitt individuelt samtykke), og tilsvarende ved utlysning av nye stillinger.

– Når det gjelder gjennomgangen av gradssystemet, så går Politiets Fellesforbund inn for et skille mellom myndighetsområdene politi og påtale. Det vil vi ta med inn i denne gjennomgangen. Vi skal bidra konstruktivt i dette viktige arbeidet, og alltid kjempe for å sikre våre medlemmers rettigheter i arbeidslivet, sier Bolstad.