Forhandlingene snart i gang

Unn Alma Skatvold 5 Foto Erik Inderhaug

Foto: Erik Inderhaug

Kravene fra Unio til staten i årets lønnsoppgjør overleveres 27. april kl. 10.00. Deretter følger en intensiv forhandlingsfase med frist allerede 1. mai. – Vi har høye forventninger til årets lønnsoppgjør, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Forhandlingsfristen mellom Unio – hvor Politiets Fellesforbund inngår – og staten er midnatt natt til mandag 1. mai. Har ikke partene blitt enige om årets lønnsoppgjør innen denne fristen, så blir det mekling og med frist 24. mai:

– Om det heller ikke under en eventuell mekling skulle bli enighet mellom partene, så blir det en arbeidskonflikt og med streik som resultat. Politiets Fellesforbund er godt rigget for alle utfall, men jeg vil understreke at vi alltid møter til lønnsforhandlingene med staten med en ambisjon om å komme til enighet og sikre et godt oppgjør for våre flere enn 17 000 medlemmer, sier Unn Alma Skatvold.

Hun utdyper hvorfor Politiets Fellesforbund har høye forventninger til årets lønnsoppgjør:

– Vi ser at også andre store forbund krever reallønnsvekst for sine medlemmer. Det gjør også vi. Vi må ha et godt oppgjør for å sikre at vi kan rekruttere og beholde nødvendig kompetanse i en tid hvor utfordringene står i kø, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

1. mai er viktig

1. mai er den viktigste datoen for Politiets Fellesforbunds medlemmer å forholde seg til. Dersom det blir enighet i lønnsforhandlingene enten etter forhandlinger eller etter mekling, så er det fra 1. mai det endelige resultat fra meklingen vil gjelde fra. Dersom det blir konflikt, vil virkningstidspunktet være en forhandlingssak som må avklares mellom partene.

– Forhandlinger på virksomhetsnivå og på lokalt nivå vil finne sted fra august til fristens utløp i slutten av oktober/begynnelsen av november. Det er først etter at disse er unnagjort at medlemmene vil få kroner på konto fra årets oppgjør, men da med etterbetaling fra 1. mai - eller den datoen man har blitt enige om etter en eventuell streik. 1. mai er som regel nøkkeldatoen, understreker Unn Alma Skatvold.