– Sivile gjør en avgjørende jobb i politiet

IMG 9956 1

Politiets Fellesforbund vil ivareta helheten for utviklingen av politiet. – Sivile er en integrert del av etaten, og gjør en avgjørende jobb for å løse politiets samfunnsoppdrag, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Sivilutvalget og lokale sivile kontaktpersoner i Politiets Fellesforbund arbeider for å løfte fram politiansatte med sivil bakgrunn. De vil bidra til at Politiets Fellesforbund er den beste fagforeningen for alle i politi- og lensmannsetaten, uavhengig av utdanning og bakgrunn. Utvalget arrangerer to samlinger i året for de sivile kontaktpersonene, med tema som lønn og arbeidsvilkår og dagsaktuelle problemstillinger.

Nå har høstsamlingen gått av stabelen og forbundslederen var en av innlederne. Bolstad startet med å fortelle om det forestående landsmøtet. Han delte av egne erfaringer med tidligere landsmøter, og fortalte hvor viktig det er at hele etaten føler seg ivaretatt og hørt i Politiets Fellesforbund.

– Landsmøtet er en god arena for det. Derfor ønsker vi å høre enda flere stemmer på talerstolen under landsmøtet, enten man er politiutdannet eller har sivil bakgrunn. Alle trengs når vi skal utvikle politiet videre, sier Bolstad.

Etterforskningsløftet styrker sivile

Han fortalte også om aktuelle politiske saker, og at Politiets Fellesforbund har flere viktige gjennomslag å vise til fra den siste tiden. Et av dem er at det omdisponeres 83 millioner til etterforskningsløftet.

– Særlig nå som vi er over i fase 2 vil det også være veldig viktig for ansatte med sivil bakgrunn, for eksempel for sivile spesialetterforskere. De er viktige for å få god kvalitet og kapasitet på etterforskning i politiet. Vi har som tydelig målsetting at sivile også skal løftes i etterforskningsløftet, sier Bolstad.

Fornøyd utvalgsleder

Vegar Monsvoll, leder av sivilutvalget, var godt fornøyd med samlingen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)
IMG 0054 1

– Spesielt godt er det å nå endelig kunne møtes fysisk oftere enn det siste halvannet året. Det gjør det enklere å få tatt de gode diskusjonene, dele erfaringer og være sosiale. Alt selvsagt innenfor rammene av godt smittevern, sier Monsvoll.

Han forteller om godt engasjement og stor gjensynsglede.

– Dette lover godt for det viktige arbeidet som ligger foran oss. Politiets Fellesforbund skal ta samfunnsansvar gjennom å bidra til utvikling og endringsarbeid i politiet, og da spiller de sivile en avgjørende rolle, konkluderer Monsvoll.