Spørsmål om pensjon

Webinarillustrasjon

Torsdag var det webinar om pensjon. Du kan se det i opptak her på pf.no.

Foto: picjumbo.com/Pexels

Forrige fredag ble en ny pensjonsavtale inngått for alle yrkesgrupper med særaldersgrenser i staten. Spørsmålene fra medlemmene er mange. Politiets Fellesforbund vil svare på de spørsmålene som oftest går igjen. Saken ble sist oppdatert fredag 8. september.

Dessuten vil det bli et eget webinar om pensjon her på pf.no førstkommende torsdag, 7. september, fra klokka 10.00-11.30. Der vil både fagfolk fra forbundskontoret og juridisk spesialkompetanse være på plass for å gjennomgå hovedtrekkene i avtalen og redegjøre for hvilke utslag de nye reglene kan gi. Denne avtalen er helt ny. Det tas derfor forbehold om eventuell tolkningstvist, etter hvert som staten legger ut sin informasjon på Statens pensjonskasse sine nettsider.

Her er tre spørsmål som så langt har gått igjen blant dem som har tatt kontakt med Politiets Fellesforbund:

  • Jeg som er født etter 1970, er det slik at jeg maks kan tjene 1 G (kr 118 620), i tillegg til å ta ut tidligpensjon?

Svar: Du kan tjene så mye du vil. Men du får en reduksjon i din tidligpensjon på 66% av det du tjener utover 1 G.

Eksempel: Hvis du tjener 218 620 kr, så vil «fribeløpet» ditt være 118 620. Overskytende beløp er 100 000. 66% av 100 000 er 66 000. Det vil si at din tidligpensjon vil bli redusert med kr 66 000.

  • Jeg som har særaldersstilling med aldersgrense på SAG 63 og er født i 1969, er jeg innenfor overgangreglene?

Svar: Nei. For dem som har SAG 60, så gjelder overgangsreglene for dem som er født fra 1963 til og med 1969. For SAG 63 gjelder overgangsreglene fra 1963 til og med 1966. For dem med SAG 65 gjelder overgangsreglene for 1963 til og med 1964.

  • Stemmer det at jeg som er født i 1973, ikke har 85-årsregelen i den nye avtalen?

Svar: 85-årsregelen gjelder fullt ut for årskullene:

- SAG 60, årskullene til og med 69.
- SAG 63, årskullene til og med 66.
- SAG 65, årskullene til og med 64.

De som har SAG 60, og som er født i 1970 til og med 72, så er det en gradvis nedtrapping på 85-årsregelen.

Eksempel: Er du født januar 1970, så kan du gå av 3 år før oppnådd særaldersgrense. Er du født februar 1970, så kan du gå av 2 år og 11 måneder før oppnådd særaldersgrense og så videre.

De som har SAG 63, så fases det ut fra 1967 til og med 1969 (1 måned per måned).

Har du spørsmål knyttet til den nye pensjonsavtalen?

Send inn spørsmål på pensjon@pf.no >