Stor interesse for ny stipendordning

Person som tar notater ved en PC studerer studier kurs stipend (beskjært)

Foto: Ivan Samkov/Pexels

Nå kan også medlemmer, i tillegg til tillitsvalgte, søke om stipend til kompetanseheving. – Det har allerede vært en stor suksess. I høst tildeles 105 medlemmer stipend, sier fagleder Susanne Wathne.

Medlemmer av Politiets Fellesforbund kan søke stipend både for videre- og etterutdanning og for støtte til kurs, konferanse eller seminar. Nytt fra i år er at stipendordningen er delt inn i to kategorier: stipend for medlemmer av Politiets Fellesforbund og stipend for tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund. Det er to tidsfrister for å søke stipend: 15. februar og 15. august.

Populær ordning fra første stund

Nå er søknadene som kom inn til fristen 15. august ferdig behandlet.

– Vi er overveldet over responsen. Det er svært gledelig å se at så mange medlemmer fikk med seg den nye ordningen og benytter seg av muligheten til å få stipend for kompetanseheving, sier Susanne Wathne, fagleder for kurs- og konferanseavdelingen.

Hele budsjettrammen ble innvilget og alle kvalifiserte søkere fikk innvilget stipend etter retningslinjene. Noen få av søknadene var ikke fullstendige og fikk dermed ikke innvilget stipend i denne runden.

Viktig kompetansepåfyll

Politiets Fellesforbund mener fagutvikling og verdsetting av kompetanse i hele etaten er særlig viktig for at samfunnet skal kunne få et politiprodukt med høy kvalitet.

– Det er derfor gledelig at vi kan bidra til å kunne gjøre kompetanseheving litt mer tilgjengelig for flere av våre medlemmer, sier Wathne.

Neste frist for å søke stipend er 15. februar.